USA ponúka pre občanov SR štipendiá

Štipendiá na akademický rok 2003/04 ponúka vláda USA prostredníctvom komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR.

Štipendiá v rámci Hubert H. Humphrey Fellowship Program sú vyhlásené pre oblasti analýza verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj, financie a bankovníctvo, miestne a regionálne plánovanie, či politika a manažment v oblasti verejného zdravotníctva, vrátane vyučovania v oblasti drogovej závislosti, liečby a prevencie. Štipendiá sú určené aj pre sféru práva a ľudských práv, politiku a manažment v oblasti technológie, manažment ľudských zdrojov, plánovanie vzdelávania, komunikácia a žurnalistika, poľnohospodársky rozvoj a ekonomika, ako aj prírodné zdroje a environmentalistika.

Termín odovzdania prihlášok je 3. október 2002, štipendiá budú udeľované konkurzným výberom. Kandidáti musia mať najmenej 5-ročné skúsenosti v príslušnom odbore a vynikajúce jazykové znalosti angličtiny. Program je určený najmä vysoko motivovaným administrátorom a manažérom z oblasti verejnej správy. Program nie je určený technikom, špecialistom hľadajúcim vzdelávanie v špecifickej výskumnej oblasti, odborníkom s čisto akademickým zameraním alebo jednotlivcom, ktorí chcú štúdiom získať titul.

Podrobnejšie informácie a prihlášky získajú záujemcovia na kontaktnej adrese: Fulbright Commission, Mária Paniaková, Poradca pre programy a štúdium, Levická 3, 821 08 Bratislava, resp. na internetovej stránke www.fulbright.sk.

PRAVDA

obsah | svět - svet