Ukrajinci blokovali hranicu so SR

Blokácia prístupovej komunikácie na ukrajinskej strane v smere od Užhorodu na hraničný priechod Vyšné Nemecké ukrajinskými občanmi bola dôvodom neprejazdnosti spomínanej budúcej schengenskej hranice v dopoludňajších a obedňajších hodinách.

Vzniknutú situáciu riešili funkcionári Riaditeľstva hraničnej polície v Sobranciach za účasti pracovníka Generálneho konzulátu SR v Užhorode s ukrajinskými hraničnými orgánmi. Rokovanie sa skončilo po 14.00 h. a v súčasnosti bola blokácia cesty na ukrajinskej strane ukončená.

"Cestu zablokovali na protest voči tomu, že policajti oddelenia hraničnej kontroly Vyšné Nemecké odopreli vstup na územie Slovenskej republiky tým, ktorí nespĺňali podmienky vstupu na naše územie, "uviedol hovorca prezídia Policajného zboru SR Martin Korch. Dodal, že konkrétne išlo o prípady, kedy Ukrajinci mali udelené slovenské vízum, ale za obdobie daného polroka sa zdržiavali na našom území 90 dní, čím vyčerpali povolenú dobu pobytu. Podľa Korcha postup hraničných orgánov Slovenskej republiky bol v súlade s platnou legislatívou upravujúcou vstup cudzincov na naše územie. "Krátkodobé vízum oprávňuje cudzinca na jeden alebo viac vstupov a na dĺžku pobytu v ňom uvedenú, neprerušený pobyt ani súčet viacerých pobytov nesmie presiahnuť 90 dní v jednom polroku," doplnil Korch.

V Dohovore, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, je uvedené, že "cestovné vízum, ktoré je platné na jeden alebo viac vstupov za predpokladu, že dĺžka neprerušovaného pobytu ani celková dĺžka po sebe nasledujúcich pobytov nepresiahne tri mesiace v jednom polroku odo dňa vstupu".

TASR

obsah | svět - svet