Ukrajina má záujem o spoluprácu v oblasti vzdušných síl

Na pokračovaní bilaterálnej spolupráce sa dohodol veliteľ slovenských vzdušných síl Jozef Dunaj so svojim ukrajinským partnerom Jaroslavom Skalkom, na ktorého pozvanie navštívil minulý týždeň Ukrajinu. Bola to prvá návšteva generála Dunaja na Ukrajine po prijatí Slovenska do Severoatlantickej aliancie.

Veliteľ slovenských vzdušných síl povedal, že podľa slov jeho hostiteľa ukrajinská strana má naďalej záujem spolupracovať s nami i keď, ako vieme, sa už tak otvorene nehlási k vstupu do NATO. Veliteľ vzdušných síl Ukrajiny má eminentný záujem aj o vzájomné návštevy, vzájomnú informovanosť sa o situácii vo vzdušných silách oboch krajín tak, aby sa naďalej budovalo ovzdušie dôvery, ktoré doteraz existuje s Ukrajinou.

Podľa Dunaja s Ukrajinou máme z minulosti veľmi dobré vzťahy a spolupráca by mala pokračovať v udržiavaní týchto dobrých vzťahov. Počas návštevy s generálom Skalkom hovorili o politickej situácii vo svojich krajinách, o modernizácii vzdušných síl a hodnotili i bezpečnostné hrozby, ktoré ovplyvňujú budovanie ozbrojených síl tak na Ukrajine ako i na Slovensku. Konštatovali, že v regióne najbližších desať rokov sa nepredpokladajú vojenské, ale skôr teroristické ohrozenia. V tejto súvislosti sa zaoberali leteckým terorizmom, čo je únos civilného lietadla teroristami s civilnými osobami na palube. V kódoch NATO sa takéto lietadlo nazýva Renegát, čiže "zlé" lietadlo, ktoré teroristi použijú ako zbraň. Podľa Dunaja sa so svojim ukrajinským partnerom zaoberali postupom oboch štátov pri zistení takého lietadla.

Predmetom vzájomných rozhovorov generála Dunaja a jeho hostiteľa bola aj spolupráca pri riešení narušenia štátnych hraníc či už zo slovenskej, alebo ukrajinskej strany. V súčasnosti je to vyriešené priamym telefonickým spojením veliteľských stanovíšť oboch štátov. Obe pracoviská denne telefonicky koordinujú letecké aktivity vo vzdušnom priestore v blízkosti hraníc. Ukrajinský veliteľ vzdušných síl navrhol zriadiť tzv. červený telefón na priame spojenie s Dunajom. V prípade nejakého problému by ho riešili priamo velitelia, čo by bolo presnejšie a rýchlejšie. Dunaj si však myslí, že stačí súčasný stav, pretože problematiku pohybu vo vzduchu riešia denne centrá riadenia letovej prevádzky.

Predmetom diskusií oboch veliteľov bola aj výmena skúseností o modernizácii leteckého parku, o sociálnom zabezpečení vojenského personálu a iné otázky.

SME

obsah | svět - svet