Únia: Tokajské vinice sú aj na Slovensku

Európska komisia v stredu opätovne potvrdila, že Tokajská vinohradnícka a vinárska oblasť sa nachádza v Maďarsku aj na Slovensku. Stalo sa tak počas rokovaní v Bruseli, kde zástupcovia Slovenska vysvetľovali, ktoré názvy vín Slovenská republika považuje za oprávnené chrániť.

,,Komisia si vypočula naše názory. Prisľúbila, že ich zoberie do úvahy s tým, že pripraví návrh nariadenia, ktorý predostrie Riadiacemu výboru pre víno v druhej polovici apríla," povedal po skončení rokovaní generálny riaditeľ zahraničnej sekcie na ministerstve pôdohospodárstva Karol Zimmer. Dodal, že nariadenie výboru pre víno rozhodne o konečnej podobe legislatívy.

Zimmer nekonkretizoval, do akej miery sa hovorilo o priznaní práva slovenským vinárom používať názov Tokaj. Zdôraznil však, že komisia jednoznačne potvrdila, že ,,tokajský región je aj na Slovensku, aj v Maďarsku so všetkým, čo s tým súvisí."

,,Prezentovali sme náš pohľad, našu legislatívu," uviedol Zimmer a doplnil, že už z Prístupovej zmluvy medzi SR a EÚ vyplynulo, že tokajský región je aj na Slovensku.

,,Je v našom životnom záujme, aby slovenské vína z Tokajskej vinohradníckej a vinárskej oblasti niesli názov Tokaj," reagoval na rokovania v Bruseli jeden zo slovenských výrobcov tokajského vína Jaroslav Ostrožovič. ,,Naše vinice sa rozprestierajú na tokajských vinohradníckych honoch, o čom svedčia aj odborné štúdie. Máme teda rovnaký nárok ako maďarskí vinári používať historický názov Tokaj," podčiarkol Ostrožovič.

,,Po vstupe Slovenska a Maďarska do Európskej únie by tokajská oblasť mala zostať zachovaná ako jeden celok. Zároveň však naliehame, že jej súčasťou musí byť všetkých sedem a nie iba tri obce, ako si predstavuje maďarská strana," konštatoval riaditeľ Zväzu výrobcov vína a pestovateľov hrozna na Slovensku Miloš Ševčík.

Podľa Ševčíka v únii nie je možné, aby jedna krajina vnucovala druhej svoje zákonodarstvo. ,,Pre Slovensko je rozhodujúci náš vinohradnícky zákon opierajúci sa o vedecké štúdie pôdoznalcov a vinohradníkov a nie uhorský zákon z roku 1908," povedal Ševčík.

Slovensko a Maďarsko nie sú jediné krajiny, ktoré sa prú o názov Tokaj. Týmto názvom označujú vína aj francúzski vinári v Alsasku. ,,Tamojší Tokay pinot gris však nie je v skutočnosti tokajským vínom, ale je to Rulandské sivé," vysvetlil medzinárodný degustátor vín Fedor Malík.

Rovnako v severovýchodnej časti Talianska v oblasti Friuli del Isorno označujú miestni vinári niektoré svoje vína názvom Tocai. ,,Tocai friuliano však nemá s výrobou vín spod kožky a likérových vín nič spoločné" konštatoval Malík.

Francúzski aj talianski výrobcovia vín by mali používať názov Tokaj do roku 2007. Čo bude potom, na to podľa Malíka ťažko odpovedať, v miestnom názvosloví sa však označenie Tokay či Tocai pravdepodobne naďalej udrží.

Spor o Tokaj v skratke

· 1967 - ČSSR registruje pôvod značky tokajského vína v Ženeve, ale neúplne

· 1970 - Maďarsko robí kompletnú registráciu pod označením Tokaj, Tokayer samorodner a Tokayer aszu

· 1993 - Maďarsko podpísalo s EÚ dohodu o vzájomnej ochrane a kontrole značiek tokajských vín

· 1997- 2003 - séria neúspešných slovensko-maďarských rokovaní, ako spor ukončiť

· apríl 2004 - rozhodnutie únie o používaní názvu Tokaj

Sem patri cely clanek
JOZEF SEDLÁK, PRAVDA

obsah | svět - svet