Významné uznání Josefu Škvoreckému

V říjnu tohoto roku obdržel český prozaik Josef Škvorecký (nar 27. 9. 1924 v Náchodě), žijící od roku 1969 v Kanadě a po mnoho let profesor angličtiny na Torontské univerzitě, z rukou francouzského generálního konzula v Torontě Huguese Goisbaulta titul rytíře Řádu umění a kultury, který mu udělila francouzská vláda za jeho celoživotní literární a nakladatelskou tvorbu.

Slavnostního předání se také zúčastnila jeho manželka, spisovatelka Zdena Škvorecká-Salivarová, spoluzakldatelka nakladatelství 68 Publishers.

Redakce Amerických listů se s radostí přidává ke gratulantům.

AMERICKÉ LISTY

Stejně tak se se srdečnou gratulací a přáním mnoha dalších úspěchů připojuje i redakce Českého a slovenského světa, v jehož redakční radě má pan Škvorecký své čestné místo.

obsah | svět - svet