Kde v Sydney hľadať Slovákov

Každý Slovák, ktorého by životná púť niekedy zaviedla do australskej metropole Sydney, by si nemal nechať újsť príležitosť navštíviť slovenský katolícky kostol v štvrti Lincombe, ktorý už dlhé roky slúži ako stredisko spoločenského života miestnych Slovákov. Ľudia, ktorí si stále zakladajú na svojich koreňoch, tí čo ešte majú v živej pamäti atmosféru a ducha svojej bývalej domoviny, sa tu pravidelne schádzajú posedieť s priateľmi a popreberať sa v spoločných spomienkach a zážitkoch. Pozitívnym javom, ktorý je tu možné pozorovať, je čoraz narastajúci záujem o túto inštitúciu medzi mladou generáciou. Naprosto bežne sa tu schádzajú ľudia medzi dvadsiatym a tridsiatym rokom, ktorí sem už niekdy tiež vodia svoje malé deti. Skutočnosť je to naozaj velmi povzbudivá, obzvlášť u krajanou, ktorí už nie sú prvogenerační a ich obľuba strediska, kde sa hovorí väčšinou po slovensky, dokazuje, že sú miesta, kde ľudia nezabúdajú na svoj pôvod aj keď sú zrodení na opačnom konci zeme, než sa nachádza stará vlasť ich rodičov. Na druhej strane je samozrejmé, že nie všetci na tejto pôde komunikujú v slovenčine i ten, kto síce má tento jazyk v svojom repertoári, ale bežne ho takmer vôbec nepoužívá, dá vetšinou prednosť angličtine. Ale o to tu vlastne nejde. Podstatné je, že Slováci v Austrálii budú existovať nielen v prvej generácii tých, čo sem zo Slovenska prišli, ale ja v generáciach ďalších. A to je fakt, ktorý je dnes treba vyzdvihnúť.

Záverom ešte dodávam informáciu, kde zájumci môžu zmienené slovenské stredisko vyhľadať. Sídli v Lidcombe blízko železničnej stanice. Je to roh Vaughan St. a Olympic Drive (vlak vás odtiaľ zavezie aj do Olympijského parku v Homebusi) oproti Mac Donaldovi. Všetci sú tam úprimne vítaní.

Martin Písecký

obsah | svět-svet