Půlstoletí Vídeňských svobodných listů

Před 50 lety začaly vycházet Vídeňské svobodné listy jako nejvýznamnější periodikum českých a slovenských krajanských spolků v Rakousku. Po únoru 1948 Vídeňské svobodné listy nekompromisně odmítaly komunistický režim, který se v Československu ujal moci.

První číslo Vídeňských svobodných listů vyšlo dne 26. ledna 1946. Zpočátku noviny vycházely v týdenním intervalu v rozsahu 4 stran. Týdenní periodicita zůstala zachována až do roku 1980. V současné době vycházejí listy jednou za dva týdny, od roku 2005 mají rozsah 8 stran. Jejich obsahem jsou informace o činnosti krajanských spolků, články na česko-rakouská témata, inzerce a kalendář českých a slovenských akcí ve Vídni.

Letošní lednové číslo Vídeňských svobodných listů přináší reprint prvního čísla novin z roku 1946. Jde o unikát, protože řada exilových periodik, která vycházela v Rakousku po roce 1946, se nezachovala. V rámci reemigrace v letech 1945-1947 se vrátilo do Československa skoro 20 000 tisíc vídeňských Čechů, ve Vídni zanikaly české knihovny a nebylo kde tyto doklady uskladnit. Většina odběratelů těchto publikací už nežije a dědicové neměli o archivy zájem.

Vídeňské svobodné listy vydává Rada české a slovenské menšinové větve v Rakousku na adrese Margaretenplatz 7, 1050 Vídeň. Jedno číslo stojí 0,83 EURO a lze si je předplatit v Evropě i v zámoří. Vedle Vídeňských svobodných listů vychází ve Vídni například kulturní měsíčník Čechů a Slováků KLUB.

MAREK PŘIBIL, převzato z www.radio.cz

obsah | svět - svet