Světová banka pomůže Romům

Situace Romů ve střední a východní Evropě by se neměla řešit jen z hlediska lidských práv, ale také jako problém sociální a hospodářské politiky. To je názor prezidenta Světové banky Jamese Wolfensohna, který vyslovil na mezinárodní konferenci Romové v rozšiřující se Evropě. Šéf této mocné instituce vyjádřil ochotu finančně se podílet na řešení chudoby tohoto etnika.

"Složitá a těžká situace Romů patří mezi nejkritičtější nevyřešené otázky v agendě zemí střední a východní Evropy při jejich přípravě na vstup do Evropské unie," prohlásil Wolfensohn. Konferenci pořádají společně Světová banka, maďarská vláda a nadace Open Society amerického filantropa maďarského původu George Sorose.

"Tato konference by mohla pro Romy znamenat obrat. Všichni experti poukazují na to, že romská otázka by se již neměla vnímat jen z hlediska lidských práv, ale i jako klíčový problém hospodářské a sociální politiky," konstatoval šéf Světové banky. Prohlásil, že Světová banka je ochotna se i finančně podílet na řešení chudoby Romů. Nutné jsou však konkrétní projekty, které by bylo možno podpořit.

Medgyessy: Romové si nepomůžou1

"Nové 21. století nebude úspěšné, nevyřešíme-li problém Romů," řekl maďarský premiér Péter Medgyessy. "Sami Romové vlastními silami nejsou schopni překonat svoji chudobu, svoji marginalizaci bez pomoci většiny. Je naší povinností jim pomoct, máme své dluhy vůči nim." V Maďarsku žije na 600.000 Romů. Jejich nezaměstnanost v některých oblastech dosahuje až 80 procent. Podle Medgyessyho nemá smysl diskutovat o tom, zda mají být upřednostněny národní anebo mezinárodní projekty. "Doplňují se. Jsou nutné oba, jinak se z problémů nedostaneme," míní premiér.

Medgyessy dále prohlásil, že hlavní tíhu řešení romské problematiky nepochybně nesou vlády jednotlivých zemí regionu, ale jejich úsilí bez občanské podpory organizací bude jen těžko úspěšné. "Občanské organizace jsou blíže společnosti i Romům, a proto jejich aktivní spoluúčast na řešení situace považuji za nezbytnou," zdůraznil Medgyessy.

Konference se účastní předsedové vlád anebo jejich náměstci z Bulharska, Česka, Maďarska, Makedonie, Rumunska, Slovenska a Srbska a Černé Hory. Českou republiku zastupuje místopředseda vlády Petr Mareš. Středoevropské fórum o romské problematice, které se na této vysoké úrovni koná poprvé, bude po úvodním plenárním jednání pokračovat v tuctu sekcí. Ty se budou podrobně zabývat jednotlivými oblastmi života Romů.

V zemích střední a východní Evropy žije podle zprávy, kterou při příležitosti budapešťského fóra vydala Světová banka, přes šest milionů Romů. V České republice se při sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo k romské národnosti jen necelých 12.000 lidí. Odborníci ale skutečný počet Romů v Česku odhadují na přibližně 150.000.

LIDOVÉ NOVINY

obsah | svět - svet