Švédsky profesor o Visegrádskej štvorke

Profesora Nicolausa Rockbergera z Národnej akadémie obrany v Štokholme zaujala otázka, aká je politicko-strategická orientácia štátov Visegrádskej štvorky (V4) z pohľadu blízkej a vzdialenejšej budúcnosti. Svoje zistenia, ku ktorým dospel po dôkladnom štúdiu veľkého množstva materiálov, zosumarizoval švédsky odborník v štúdii o bezpečnostno-politickej situácii v strednej Európe. Vo svojej vlasti ju predstaví v januári. O Rockbergerovej štúdii informuje dnešné vydanie rakúskeho denníka Die Presse.

Autor dokumentu venuje hlavnú pozornosť Maďarsku. Skutočnosť, že Maďari privítali vstup do NATO s ováciami, dáva štúdia do súvisu s trpkými skúsenosťami Maďarov z roka 1956, keď ich snahy o získanie slobody prevalcovali sovietske tanky. "Maďari vtedy pocítili na vlastnej koži, že neutralita, ktorú vyhlásili v októbri 1956, im neposkytne ochranu pred vonkajšou agresiou. Práve preto hľadajú záruku bezpečnosti v NATO," upresnil autor.

Pre NATO má Maďarsko význam hlavne zo strategického hľadiska. Krajina má totiž spoločné hranice s dvoma potenciálnymi ohniskami nepokojov - s Ukrajinou a so Srbskom, uvádza Rockbergerova štúdia. Podľa materiálu musí Maďarsko momentálne bojovať nie so susedmi, ale s tzv. mäkkými bezpečnostnými rizikami - s organizovanou kriminalitou a nezákonným obchodovaním s ľuďmi, so zbraňami a s drogami. Dlhodobé strategické záujmy Maďarska sa budú podľa Rockbergera orientovať smerom na západ a na juh, píše rakúsky denník.

Budúcu pozíciu Českej republiky charakterizuje štúdia ako "neveľmi sľubnú." Česi sa necítia dobre v susedstve svojich nemecky hovoriacich susedov a príliš vrúcne priateľstvo ich nespája ani s Poľskom, cituje Die Presse z Rockbergerovej štúdie. Zostáva im ešte pohľad na svojho východného suseda - Slovensko, ktoré však momentálne nemá záujem o nadviazanie priveľmi kamarátskeho vzťahu s niekdajším bratským národom. Podľa Rockbergerovej štúdie si budú musieť Česi dávať pozor, aby sa v regióne nedostali do izolácie. Bratislava totiž upiera svoje zraky skôr na Rakúsko a Maďarsko.

Stredno- a dlhodobá politicko-strategická orientácia Poľska sa bude podľa švédskej štúdie zameriavať skôr na Nemecko a pobaltské krajiny. Regionálnym kooperačným zoskupeniam typu Visegrádskej štvorky nedáva Rockbergerova štúdia dlhú životnosť a samotnú V4 označuje skôr za debatný klub prezidentov a šéfov vlád členských štátov. Význam zoskupenia sa ešte zníži po vstupe jej členov do EÚ a NATO, informuje Die Presse.

Rockberger taktiež neverí, že zásadne proamericky orientované krajiny strednej Európy by sa mohli v budúcnosti stať trójskymi koňmi USA. "V NATO to nemožno celkom vylúčiť, zato v Európskej únii neprichádza táto možnosť do úvahy. Európske dejiny a kultúra zohrávajú v tejto oblasti príliš dôležitú úlohu, než aby sa tieto štáty stali iba bábkami v rukách Američanov," cituje v závere Die Presse.

PRAVDA

obsah | svět - svet