Oslava výročí vzniku Československa v Jižní Americe

Buenos Aires:

Dne 27.10.2002, se při příležitosti výročí státního svátku ČR v aule University J.F.Kennedyho a na přilehlém nádvoří uskutečnilo krajanské setkání, poprvé organizované krajanským sdružením Český dům, jehož předsedou je Francisco Arturo Křivánek. Velvyslanectví ČR v Buenos Aires se z větší části postaralo o kulturní program, který trval čtyři hodiny a o občerstvení. Akce se zúčastnilo na 200 krajanů z Buenos Aires a okolí.

Výjimečnost celé akce byla hlavně v tom, že poprvé na akci pořádané krajany z Buenos Aires vystoupil hudební soubor českých krajanů z provincie Chaco Malá Strana, který na velmi profesionální úrovni již více než dvacet let hraje české lidové písničky. Navázal se tak první kontakt mezi dvěma početně nejvýznamnějšími českými komunitami v Argentině. Na akci dále vystoupil taneční soubor lidových tanců Sokol z Buenos Aires, který v bohatě zdobených krojích předvedl několik lidových tanců. Po státních hymnách Argentiny a České republiky a projevu velvyslankyně vystoupil se svým kytarovým recitálem kulturní pracovník velvyslanectví M.Suja.

Celá akce se setkala s velkým ohlasem a mnoho krajanů bylo hlavně při poslechu českých lidových písniček v podání souboru Malá Strana dojato k slzám.

Doufáme, že se navázané kontakty mezi krajanskými komunitami z Buenos Aires a Chaca budou nadále prohlubovat, o čemž svědčí již domluvené vystoupení tanečního souboru Sokol z Buenos Aires v Chacu.

Sao Paulo:

Krajanská oslava státního svátku České republiky - 84. výročí prohlášení československé samostatnosti - proběhla v sídle organizace (v tzv. českém klubu) v sobotu 26. října 2002 ve večerních hodinách a byla opět připravená s velkou pečlivostí a osobním nasazením některých krajanů. Úvodní projev přednesl předseda krajanské organizace José Hlavnička a poté pozdravil přítomné konzul Josef Grus.

Kulturní program tvoří tradičně součást oslav. Po státních hymnách Brazilské federativní republiky a České republiky vystoupila smíšená skupina folklorního souboru Slávie, která letos nastudovala opět nový a velice krásný program složený z českých a moravských lidových tanců, s nímž letos již slavila úspěchy na Folklorním festivalu v Sao Paulu. Po skončení kulturního programu následovala slavnostní večeře a poté taneční zábava do pozdních nočních hodin.

Přítomni byli, kromě členů českého klubu s rodinami a pracovníků Generálního konzulátu Sao Paulo s rodinami, i čeští občané dlouhodobě pracovně vyslaní do Sao Paula. Večera se zúčastnilo více než 200 osob. Atmosféra v průběhu celého večera byla veselá, přátelská a plná vzpomínek kterým se hlavně ti nejstarší krajané nemohli vyhnout.

Tak jako každým rokem je možno tuto akci hodnotit jako výborný příspěvek k letošním oslavám státního svátku naší země.

MZV ČR

obsah | svět - svet