Švajčiarsko dá Slovensku 1,6 miliardy Sk

Švajčiari podarujú Slovensku 1,6 miliardy Sk ako kompenzáciu za výhody, ktoré získajú prístupom na spoločný trh rozšírenej Európskej únie. Rozhodla o tom Federálna rada Švajčiarska na podporu nových členských štátov Európskej únie v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Švajčiarsko sa zaväzuje poskytnúť na obdobie 5 rokov novým členským krajinám finančné zdroje vo výške 1 miliardy švajčiarskych frankov, čo je v prepočte 24,5 miliardy Sk. Federálna rada určila distribučný kľúč v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu, podľa ktorého je pre Slovensko vyhradených 6,7 % prostriedkov v hodnote za 1,6 miliardy korún.

Hlavným cieľom projektov podporovaných zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu je znižovanie sociálnych a hospodárskych rozdielov v rámci únie. Podľa odhadov sa s poskytnutím prvých prostriedkov počíta koncom budúceho roka, prípadne začiatkom roka 2007.

Maximálna výška spolufinancovania pre projekty štátneho a verejného sektora predstavuje 85 % z celkovej výšky nákladov a pre súkromný sektor príspevok nesmie prekročiť 60 % z celkovej výšky nákladov. Projekty technickej asistencie, programy na posilnenie inštitúcií a príspevky v prospech projektov a programov pre mimovládne organizácie sa môžu prefinancovať zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu až v 100-percentnej výške. Vláda v stredu schválila tiež návrh rozdelenia finančných prostriedkov na jednotlivé priority finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

TASR, SITA

obsah | svět - svet