Britské univerzity přijaly třikrát víc Čechů

Britská agentura UCAS vydala vůbec první svědectví, jak se po rozšíření Evropské unie chopili mladí lidé z desítky nových zemí možnosti studovat v Evropě.

UCAS se v Británii stará o vše, co souvisí s přijímacím řízením na tamní vysoké školy. Ze statistik, které poskytla HN, vyplývá, že se od květnového vstupu do unie významně zvedl zájem Čechů o vysokoškolské vzdělání na ostrovech.

Zatímco vloni navštěvovalo britské univerzity v prvním semestru pouze 44 Čechů, nyní jich je 148. Počet českých studentů zapsaných k řádnému studiu v Británii se tedy zvýšil zhruba trojnásobně. Ještě výrazněji se však na tamních univerzitách "podepsali" třeba Kypřané, kterých tam letos nastoupilo plných 1324.

Zatímco občané Kypru však patří ve Spojeném království mezi tradiční zahraniční posluchače, Poláci, Slovinci a Slováci svým zájmem o studium britské experty překvapili. Konkrétně Poláků bylo letos přijato šestkrát více než v loňském roce, Slováků pak téměř pětkrát tolik.

Úplné statistiky chybějí

Češi se nevydali jen na ostrovy, ale také na univerzity v dalších evropských zemích. Ty však přesné statistiky nezveřejnily.

"Žádná centrální evidence českých studentů v Německu už vlastně neexistuje," řekla například Petra Dachtlerová z německého velvyslanectví v Praze. "Vedli jsme ji do prvního května. Nyní jsou občany EU, a proto o nich data nesbíráme."

Přesnější informace nemá ani tuzemské ministerstvo školství. Na ně se obracejí ti studenti, kteří požadují, aby za ně stát i během zahraničního studia platil zdravotní pojištění a započítával roky ve škole do důchodu. "Zatím tu máme žádosti od zhruba dvanácti set lidí, ale není to konečné číslo. Navíc - mnoho z nich žádá zpětně, až po návratu, kdy u pojišťovny zjistí, že mají problém," podotýká Jiřina Ceehová z odboru vysokých škol ministerstva.

Ze žádostí, které jí leží na stole, vyplývá, že zájem je vedle Velké Británie také už tradičně o školy ve Spojených státech. "Mnohem více lidí - zhruba sto dvacet - odešlo studovat do Francie. Zvýšil se též zájem o školy v Německu a Rakousku - v podstatě jde tedy o země, kde je možné získat stipendia nebo různé úlevy od placení školného," dodává Ceehová.

To platí právě pro Británii. Od školného je tam osvobozen každý student, jehož rodiče vydělávají ročně méně než 21 475 liber, což je v přepočtu více než milión korun. Pravidlo platí nejen pro rodilé Brity, ale i pro občany ze všech států Evropské unie.

Například Čechům tak k odpuštění poplatků stačí, když rodiče dohromady nevydělávají více než osmdesát tisíc korun měsíčně.

V opačném případě zaplatí například na univerzitě v Sussexu téměř čtyři tisíce liber za rok. To ve Francii je studium podstatně levnější. Většina univerzit totiž dostává na studenty - jak domácí, tak zahraniční - peníze od státu.

V Rakousku zavedli školné nedávno, studenti z nových členských zemí dnes platí za semestr v průměru 363 eur, tedy v přepočtu zhruba dvanáct tisíc korun.

Na většině německých univerzit se zatím školné neplatí, nutné je uhradit administrativní poplatky, které činí sto eur.

Nejlépe připraveni: Poláci

Ze statistik UCAS je možné vyčíst i to, jak studenty z jednotlivých zemí na zahraniční studia připravily jejich domovské školy.

UCAS totiž monitoruje jak počty přijatých do prvních ročníků, tak počty podaných přihlášek. Byť student i přes přijetí nastoupit do školy nemusí, při porovnání přihlášených a přijatých si nejlépe vedli Poláci. Jejich úspěšnost činila 83 procent. Dobře připravení byli též Maďaři a Lotyši, Češi byli na britských školách úspěšní v 75 procentech případů.

Nejhůře pochodili Slovinci, dostal se jen každý šestý z deseti.

Jednou z úspěšných studentek je i Jarmila Ižová z Přerova, která od září studuje mezinárodní vztahy a francouzštinu na univerzitě v Kingstonu. "Ke škole se mi teď navíc podařilo najít i práci, což bylo nezbytné. Sice mi byly poplatky za školu odpuštěny, ale životní náklady jsou v Anglii vysoké. Stravování, doprava a skripta měsíčně spolykají zhruba 450 liber. Teď tedy hlídám děti a prodávám v obchodě s nábytkem," říká Ižová.

Studium v Británii po vstupu do EU

Česko

rok 2004 (po vstupu do EU)

počet přihlášených 198
počet přijatých 148

rok 2003

počet přihlášených 64
počet přijatých 44

Kolik bylo přijato studentů
(a rozdíl oproti roku 2003)

Kypr 1 324 (+ 69 %)
Česko 148 (+ 236 %)
Estonsko 46 (+ 188 %)
Maďarsko 119 (+ 231 %)
Lotyšsko 51 (+ 155 %)
Litva 57 (+ 171 %)
Malta 38 (+ 124 %)
Polsko 496 (+ 484 %)
Slovensko 94 (+ 422 %)
Slovinsko 31 (+ 417 %)
Celkem 2 404 (+ 130 %)

SIMONA HOLECOVÁ

obsah | svět - svet