Vytvorenie Vyšehradského štipendijného programu

Na svojom posednom zasadnutí koncem októbra schválila Konferencia ministrov zahraničných vecí Medzinárodného vyšehradského fondu vytvorenie Vyšehradského štipendijného programu (VŠP). Vytvorením VŠP sa zvýrazňuje spolupráca medzi vyšehradskými krajinami a ich občanmi, čím sa posilňuje aj občiansky rozmer V4. Vznikom VŠP sa môžu vytvoriť predpoklady pre vytvorenie "vyšehradskej značky" v oblasti vzdelávania.

VŠP začne svoju činnosť od akademického roka 2003/2004 poskytovaním štipendií štipendistom v doktorandskom štúdiu a v iných formách postgraduálneho štúdia predovšetkým medzi krajinami V4. Ďalšie informácie o VŠP ako aj o spôsobe, akým sa možno uchádzať o štúdium sú dostupné na Sekretariáte Medzinárodného vyšehradského fondu.

MZV SR

obsah | svět - svet