SR rozbieha projekty v Afrike

Slovenská republika sa chce aktívne zapojiť do riešenia pálčivých problémov afrického kontinentu. Záujem Slovenska tlmočil čelným predstaviteľom Sudánu a Kene štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR József Berényi, ktorý sa vrátil z týždňovej pracovnej návštevy týchto dvoch afrických krajín.

SR pomáha obom krajinám prostredníctvom Trustového fondu oficiálnej rozvojovej pomoci pre krajiny postihnuté regionálnymi konfliktami. Výška finančnej pomoci Sudánu a Keni nie je pevne stanovená a v súčasnosti dosahuje 1,3 milióna amerických dolárov ročne.

V Keni má Slovensko záujem o realizáciu projektov zameraných na oblasť infraštruktúry, zdravotníctva a energetiky. Na stretnutí s kenskými ministrom obchodu a priemyslu prerokovala slovenská strana možnosti prehĺbenia obchodno-ekonomickej spolupráce medzi SR a Keňou.

SR chce v tejto africkej krajine rozbehnúť aj spoluprácu v oblasti strojárenstva a spotrebného priemyslu. Berényi sa v kenskej metropole Nairobi oboznámil s pokračovaním projektu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktorý je zameraný na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pre sociálne najslabšie vrstvy obyvateľstva Nairobi.

V Sudáne Slovensko rozbehlo dva projekty v južnej časti krajiny. Jeden z nich sa týka odbornej pomoci pri pestovaní poľnohospodárskych plodín a poradenstva v súvislosti so skladovaním potravín. Druhý projekt má pomôcť sudánskym ženám v podnikateľských aktivitách. Slovensko by chcelo rozšíriť svoju rozvojovú pomoc aj na ďalšie regióny Sudánu.

SITA

obsah | svět - svet