Pri rokovaniach s EÚ dosiahlo Slovensko výhodnú dohodu

Záverečné rokovania o Rámci podpory Spoločenstva vo štvrtok v Bruseli uzatvorili pre Slovensko výhodným konsenzom. Otvorené ostali len dve otázky technického charakteru. Prvá sa týka miery kofinancovania z Európskej únie a druhá počtu priorít v sektorovom operačnom programe o poľnohospodárstve a rozvoji vidieka.

Dosiahnutý konsenzus môže umožniť SR dobrú východiskovú pozíciu v procese čerpania prostriedkov z fondov únie na nasledujúce tri roky. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) Silvia Varagyová.

Miera kofinancovania z EÚ v súčasnosti nie je doriešená ani v prípade ostatných kandidátskych krajín. Všeobecne tvorí 75 % zo strany únie a 25 % zabezpečuje prístupová krajina. Slovenská strana v prípade siedmich opatrení navrhovala zvýšenie európskeho podielu na 80 % predovšetkým so zámerom efektívnejšieho riešenia rómskej problematiky. Išlo o operačný program Základná infraštruktúra, sektorový operačný program Ľudské zdroje a Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. V prípade počtu priorít v operačnom programe o poľnohospodárstve a rozvoji vidieka navrhuje EÚ dve priority, Slovensko jednu.

PRAVDA

obsah | svět - svet