Slovensko prehráva spory v Štrasburgu

Slovensko zažilo na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu zlý deň. Prehralo tri súdne spory a svojim poškodeným občanom bude musieť zaplatiť spolu vyše 8000 eúr (vyše 330 000 korún).

Slovensko podľa štrasburského súdu porušilo právo Márie Bakovej na spravodlivý proces, pretože jej v spore o vrátenie pozemku neumožnilo verejné súdne pojednávanie. Musí žalobkyni zaplatiť 1000 eúr odškodné za nemajetkovú ujmu a ďalších 230 eúr ako náhradu za súdne trovy. Ďalšie dva prehraté spory sa týkajú prieťahov v súdnom konaní. Helene Matouškovej musí preto SR zaplatiť odškodné za nemajetkovú ujmu vo výške 3000 eúr a Karolovi Havalovi 3500 eúr ako nemajetkovú ujmu a ďalších 300 eúr za súdne trovy.

Prípad Márie Bakovej siaha do roku 1967, keď úrady žalobkyni zhabali pozemok. V roku 1992 jej potom pozemkový úrad v Košiciach parcelu vrátil, pretože nikdy neslúžila na účely, pre ktoré ju zhabali. Vzdelávacia inštitúcia, v ktorej prospech bol pozemok zabavený, sa však proti rozhodnutiu odvolala a uspela. Baková v marci 1998 požiadala o súdne prehodnotenie rozhodnutia, ktoré však okresný súd v Košiciach potvrdil bez toho, aby sa uskutočnilo ústne pojednávanie. Žalobkyňa sa preto obrátila do Štrasburgu s tým, že bolo porušené jej právo na spravodlivý súdny proces. Štrasburský súd jej žalobe vyhovel a nariadil Slovensku, aby poškodenej zaplatilo 1000 eúr ako nemajetkovú ujmu a 230 eúr ako náhradu za súdne trovy. Pôvodne však Baková žiadala takmer 860 000 korún ako odškodné za zhabanú pôdu a ďalších 350 000 ako nemajetkovú ujmu.

Druhý prípad, ktorý dnes Slovensko prehralo, sa týka zdĺhavého súdneho konania v prípade Heleny Matouškovej. Tá v roku 1994 zažalovala družstvo Úsvit kvôli peniazom, ktoré jej malo vyplatiť, keď ho v roku 1993 opustila. Prípad sa však medzi jednotlivými súdmi presúval až do roku 2002 a stále nie je doriešený. Matoušková sa preto obrátila na súd v Štrasburgu a požadovala vyše 265 000 korún ako náhradu za finančnú stratu, ktorú utrpela prieťahmi v súdnom konaní. ESĽP dnes Slovensku nariadil, aby žalobkyni zaplatil 3000 eúr ako nemajetkovú ujmu.

Tretí prípad sa tiež týka prieťahov v súdnom konaní. Karol Havala v roku 1993 požiadal na trnavskom súde o odškodné za ukončenie členstva v nemenovanom družstve. Súdny proces sa však neskončil ani do roku 2002. Havala sa obrátil na ESĽP a požiadal o vyše 1,3 milióna korún ako majetkovú ujmu a ďalší milión ako nemajetkovú ujmu. Štrasburský súd dnes rozhodol, že mu má Slovensko zaplatiť 3500 eúr vo forme nemajetkovej ujmy a 300 eúr ako náhradu za súdne trovy.

ROBERT SERMEK, MARKIZA.SK

obsah | svět - svet