Slovenská nominácia do Atén katastrofálne slabá

Slovensko reprezentovalo pri prvej samostatnej účasti na letných hrách v Atlante 71 športovcov, v Sydney ich bolo až 112. Na Hry XXVIII. olympiády v Aténach, ktoré sa začnú o 260 dní (13.-29. augusta 2004), je scenár veľmi strohý: vedenie Slovenského olympijského výboru ráta s účasťou 50-60 pretekárov. Ak sa vďaka vodným pólistom, ktorých čaká v januári kvalifikácia, rozrastie výprava o 13 členov, budeme mať v Aténach aspoň jeden kolektív - v Sydney sme ich mali tri...

Uzávierka prihlášok pre MOV je 27. júla, SOV schváli definitívnu nomináciu už v júni. Predseda SOV František Chmelár na včerajšom 26. valnom zhromaždení ako najvážnejšiu príčinu malej účasti označil fakt, že "nominačné kritériá MOV i medzinárodných federácií sú náročné a naopak, naša výkonnostná špička úzka".

Smutnú skutočnosť dokazuje aj "úspešnosť" slovenských športovcov na svetových fórach: od Sydney získali na MS 2 zlaté medaily (Martikán a štvorkajak), 1 striebro (Moravcová) a 4 bronzy (Bátky, Hochschornerovci, Moravcová, Štefečeková). Žiaľ, tieto čísla odzrkadľujú aj miesto športu v našom štáte: podiel z verejných prostriedkov určených do športu na obyvateľa je na Slovensku (22 Sk) v porovnaní s Českom (44 Sk) polovičný, nehovoriac o Maďarsku (148 Sk), kde je to 6,5-násobok.

Túto situáciu by mal riešiť pripravovaný zákon o športe, ktorého prvé výtlačky legislatívneho zámeru sa práve včera objavili na stole zodpovedných pracovníkov Ministerstva školstva SR a v januári o ňom bude rokovať vláda.

Pravda, nie všetko je len v peniazoch. Na Slovensku totiž vôbec neexistuje systém športovej výchovy mládeže a ak sa ten nesfunkční, hrozí nám, že na OH 2008 v Pekingu už nepocestuje vôbec nikto..

KLÁRA URBÁNOVÁ, BRANISLAV JANÍK

obsah | svět - svet