Slovenské spolky trápi aj nedostatok peňazí

Spolky zahraničných Slovákov od Baltu po Jadran by potrebovali viac peňazí na činnosť.

Napriek tomu krajania v Poľsku, Maďarsku a Juhoslávii vravia, že ich život neutícha a sú vďační tamojším štátnym orgánom za každý ústretový krok. Jedným dychom však dodávajú, že by potrebovali v tomto smere viac pochopenia.

"Tento rok sa nám zmenšili prostriedky z grantov na kultúru o 20 percent," vraví Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku. Za smutnú označil vlaňajšiu dohodu ministerstiev školstva, z ktorej sa vypustili dôležité body. "Stará zmluva napríklad uvádzala, že ak krajan, ktorý sa usiloval študovať na Slovensku, nemal dostatočné jazykové znalosti, mal možnosť navštevovať Ústav jazykovej prípravy zahraničných študentov v SR a dostal by jednoročné štipendium. Nová zmluva to vypúšťa," povedal Molitoris. Dodal, že Slovákov v Poľsku žije asi 15 000, hoci oficiálna štatistika uvádza počet len 2 000. "Sčítanie sa robilo chybnou metódou," podotkol Molitoris.

"Naše postavenie sa mení k lepšiemu. Tento rok vytvárame vlastné inštitúcie, dostávame na to peniaze od štátu a môžeme si zamestnať ľudí v regiónoch. Slováci tu žijú v jedenástich župách," uviedla Etela Rybová, podpredsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Menšine sa ujde 25 minút týždenne v televíznom vysielaní. "Mohlo by to byť viac, ale je to odrazom finančných problémov televízie," vysvetlila Rybová. Veľkú pomoc pre udržanie slovenského povedomia by urobilo šírenie televízneho signálu zo Slovenska. "Neúspešne sme o to bojovali ešte za socializmu. A teraz? Peniaze na satelit sú vysoké," konštatovala Rybová.

"Schválením zákona o národnostných menšinách a ochrane ich práv sa zlepšila naša situácia," povedal Rastislav Surový, predseda Matice slovenskej v Juhoslávii. Vďaka tomu si vytvorili svoju národnostnú radu, ktorá môže vplývať na kultúru, vzdelávanie a ochranu jazyka.

"V oblasti školstva však máme problém. Je veľa miest, kde žijú Slováci v zmiešanom prostredí. Nemáme dostatočný počet žiakov na vytvorenie čisto slovenských tried. Výučba sa preto koná od 1. do 4. ročníka v slovenčine a potom kombinovane alebo niekde len v srbskom jazyku," uviedol Surový. Finančná pomoc je podľa neho nízka.

(čap), PRAVDA

obsah | svět - svet