S pobytem v EU pomůže SOLVIT

Výhodami přistoupení k Evropské unii se měly pro občany Česka stát možnosti volně obchodovat, žít a pracovat na rozšířeném trhu. V praxi se ale často setkávají s problémy. Pomoci jim nyní mohou střediska SOLVIT.

SOLVIT (pozn. z anglického "solve it" - "řešme to") zavedla Evropská komise (EK) v roce 2002 ve snaze urychlit řešení sporů podnikatelů na území EU. Jeho prioritou je co nejrychlejší úspěšné vyřešení předloženého případu.

Systém pomůže například při řešení problémů při obchodování se zbožím, poskytování služeb, snaze usadit se za účelem podnikání v jiné zemi, výkonu práce, ale i při studiu, v oblastech zdravotního pojištění, a refundace daní. Proces je založen na vzájemné spolupráci jednotlivých center fungujících v každém členském státě Unie.

Vše následně koordinuje SOLVIT tým EK.

Česká pobočka je zřízená při ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze.

Poškozený občan, podnikatel se tam může domoci smírného řešení svého problému zpravidla do deseti týdnů. Musí ale splnit několik přesně daných podmínek.

Využití nabízených služeb je bezplatné.

NOVINKY

obsah | svět - svet