Historie krajanského spolku Sokol Argentina

Základem pro vznik krajanského sportovního klubu Sokol v Buenos Aires byla přistěhovalecká vlna z Československa (především z jižní Moravy), která do Argentiny přišla v letech 1926-1933. Profesně byli především skláři a zedníci, kteří po příchodu do zem postupně začali pracovat ve sklárně Papini a Spol. v Pieyro - Avellaneda (dnes součást hlavního města) ač kvůli vzdálenosti se pak nemohli účastnit aktivit Sokolu v Buenos Aires, jeho pozice a aktivity byly tímto oslabeny.

Z tohoto důvodu vznikl dne 26.7. 1926 Sokol Pieyro-Avellaneda, jehož činnost trvala do roku 1929, kdy se z ekonomických důvod musela většina jeho členů přesídlit do Villa Dominicos (kde se sídlo souboru nachází do dnešních dní) a ze stejného důvodu jako dříve založit klub nový: Sokol Villa Dominicos, který začal svou činnost 3.3. 1929 v byt krajana pana Paška. Členové klubu se při sportovních aktivitách především pro děti a mládež scházeli dvakrát týdně a jednou za měsíc uspořádali nějakou větší sportovní akci. První veřejné sportovní vystoupení se konalo 18.prosince 1932.

V roce 1932 se začaly rozvíjet rovněž divadelní aktivity Sokola. Na dvoře domu p. Paška si soubor postavil scénu a tribunu, které však po každém představení musely být rozmontovány. Divadlo se brzy stalo nejoblíbenější činnosti všech len klubu. V roce 1938 si pak klub pořídil svou vlastní budovu pro divadelní představení a pro své sídlo. V reakci na události, které se v Československu udály v roce 1939 uspořádali členové Sokola, jako vyjádření smutku Československých krajanů, dne 18.prosince 1939 další veřejné vystoupení. V průběhu 2. světové války pak Sokol nadále rozšiřoval své aktivity - vznikl folklórní soubor, pořádal pravidelně různá sportovní setkání nap. ve volejbale i kuželkách.

Entusiasmus vydržel a do 50. a 60. letech, kdy došlo k útlumu činnosti Sokola, jelikož velká část členů musela odejít za prací do jiných měst a provincií a začaly se tak rozdělovat rodiny, na nich činnost Sokolu stála především. Byla ukončena divadelní aktivity, byly omezeny sportovní akce a počet párů folklórního souboru se snížil z původních 22 na 6. Právě folklórní tance jsou jedinou aktivitou Sokola, která přežila do dnešních dní a která má právě díky potomkům českých krajanů , kteří přišli v období mezi válkami, veliký úspěch. Původ dnešní podoby souboru spadá do 70. let a členy Sokola jsou rovněž Argentinci. Ředitelkou je paní Ana Souchop, prezidentem Eduardo Letocha. Soubor sám se prezentuje jako "nevydělečné uskupení, jeho jediným cílem je šířit hudbu a tance typické pro Moravu, Čechy a Slezsko". Členové si zakládají na tom, že jejich kroje jsou autentické, pocházející od prarodičů a tudíž mají více než 80 let. Soubor vystupuje v období od dubna do prosince jednou-dvakrát měsíčně . Pravidelně vystupuje především na různých festivalech krajanských spolků v hlavním městě a provincii Buenos Aires, ale i v dalších provinciích jako Chaco (kde se nachází největší počet českých krajanů ) i Córdoba. Krom vystoupení samotných pořádají také výuku českých tanců a přednášky o české kultuře a gastronomii.

Sokol má rovněž své webové stránky www.sokol.com.ar, na kterých je možno se dovědět informace především o minulých a budoucích aktivitách - konkrétních místech jejich vystoupení. V nedávné době byly zprovozněny další webové stránky pod názvem "český dům" (nejedná se o krajanský spolek), které slouží k šíření české kultury mezi krajany v Argentině , ale i pro širokou argentinskou veřejnost. Adresa stránek je www.cesky-dum.com.ar/ a je na nich mohno najít nap. kurz češtiny v četně audio nahrávek s českou fonetikou, i překlad typických českých recept do španělštiny, nechybí ani krátké informace o aktuálním dění ve španělštině . Ka dý týden je možno se "blíž e seznámit" s některou z významných osobností české historie a kultury a na stejné téma je jednou měsíčně na stránkách uveřejněn kvíz. Správcem a hlavním iniciátorem stránek je pan Arturo Krivanek, rovněž člen souboru Sokol. Obě stránky jsou při spuštění doprovázeny českou a moravskou lidovou hudbou.

MZV ČR

obsah | svět - svet