Od januára v cudzine umrelo viac ako 100 Slovákov

V prvom polroku v zahraničí zahynulo 116 slovenských občanov. Ďalších 15 obetí pribudlo v júli.

Najviac Slovákov (63) zahynulo v susednej Českej republike, druhú priečku v tejto tragickej štatistike obsadilo Nemecko, odkiaľ doteraz hlásili desať mŕtvych občanov SR. V Chorvátsku, obľúbenej destinácii slovenských dovolenkárov, zomrel zatiaľ jeden Slovák. Naši občania však zomierali aj v exotických krajinách, ako sú Nigéria, Čína, Juhoafrická republika alebo Keňa. Vyplýva to z nahlásených údajov zo zastupiteľských úradov SR v zahraničí. Hovorca ministerstva zahraničných vecí (MZV) SR Juraj Tomaga pre agentúru SITA uviedol, že najviac úmrtí majú na svedomí dopravné nehody. Inou častou príčinou sú podľa neho utopenia.

Potom, čo zastupiteľský úrad SR v zahraničí zistí úmrtie slovenského občana, oboznámia sa jeho pracovníci s okolnosťami smrti a pokiaľ zosnulý nebol sprevádzaný blízkou osobou, urýchlene upovedomia jeho príbuzných a vyžiadajú si od nich dispozície na ďalší postup. V prípade, že bola príčinou smrti autonehoda, pracovníci zastupiteľstva si vyžiadajú výsledky vyšetrovania havárie a osobné doklady zosnulého a kontaktujú príslušnú poisťovňu. Potom konzulárny obvod MZV SR prerokuje podmienky s obstarávateľom pohrebu, ktorým je blízka osoba alebo vysielajúca organizácia zosnulého. Po zabezpečení úhrady nákladov obstarávateľom zorganizuje zastupiteľstvo SR prepravu tela na Slovensko, jeho spopolnenie a zaslanie urny alebo pohreb na mieste, podľa toho, čo žiada obstarávateľ. Tieto úkony zrealizuje buď niektorá miestna pohrebná služba, alebo jedna zo slovenských spoločností. Pokiaľ sa nenájde obstarávateľ pohrebu, MZV SR nechá zosnulého pochovať na mieste obvyklým spôsobom, spravidla spopolnením.

SME

obsah | svět - svet