Rakousko se smířilo s Temelínem

Česká republika a Rakousko uzavřely 29.11.2001 za pomoci Evropské komise dohodu o řešení sporů ohledně Temelína a ukončily tak proces z Melku. Premiéři Miloš Zeman a Wolfgang Schüssel se s pomocí komisaře Güntera Verheugena shodli, že budou usilovat o to, aby závazky obsažené v dohodě byly zakotveny v protokolu přiloženém ke smlouvě o přistoupení České republiky k EU. K tomu však bude zapotřebí souhlas dalších 14 členských států.

Verheugen oznámil, že Evropská komise hned na druhý den předloží členským státům návrh společné pozice vůči ČR v kapitole energetika s doporučením ji uzavřít. Rakouská strana se zavázala, že tomu nebude bránit. Aby po deseti hodinách tvrdých jednání Češi získali rakouské ano pro provoz Temelína, museli souhlasit s řadou bezpečnostních opatření, která budou právně vymahatelná. Na žádost Rakouska budou totiž přiřazeny ke smlouvě o vstupu Česka do EU. Jednání šéfů vlád obou zemí Bruselu tak odstranilo dosud největší překážku pro český vstup do EU.

"Česká vláda se nestará o bezpečnost svých občanů méně než vláda rakouská. Nejlepším způsobem k rozptýlení obav je přijmout kontrolovatelné a přehledné závazky," vysvětlil souhlas s rakouskými požadavky Zeman.

Rakušanům bezpečnostní opatření nestačila

Rakušané žádali další opatření ke zvýšení bezpečnosti Temelína. "Všech sedm bezpečnostních bodů a všech jednadvacet bodů k přezkoumání životního prostředí je součástí dohody. Je to součást aktu o vstupu České republiky do EU a tak to podléhá pravomoci Evropského soudního dvora," oznámil po jednání Schüssel. Právní závaznost českých slibů byla v jednáních nejtvrdším oříškem. Ještě po devíti hodinách rozhovorů nebylo jasné, jak bude upravena. Obě strany se nakonec dohodly, že Češi "budou informovat o závazné povaze" dohody mezivládní konferenci, na níž se jedná o vstupu.

Rakousko počítá s tím, že společná pozice EU v energetické kapitole bude náležitě odrážet tuto informaci a pak je ochotno podpořit jednání o této kapitole podle "cestovní mapy" EU. Ta orientačně stanoví, jak mají probíhat jednání s unií. Počítá s tím, že jednání o energetice má být uzavřeno do konce roku. "Svůj návrh stanoviska k energetice pro jednání EU s Čechy předložíme asi už zítra," slíbil Verheugen, který působil jako zprostředkovatel mezi oběma znesvářenými stranami.

Musí souhlasit i členské země

Přiřazení protokolu o Temelínu ke vstupní smlouvě ale závisí na souhlasu ostatních čtrnácti států EU. Mnohé z nich jsou proti zahrnování otázek jaderné bezpečnosti do smluv s příštími členy, aby touto cestou nedošlo k vytváření jednotných unijních standardů. Záleží tedy na Rakousku, aby získalo pro čtvrteční dohodu ostatní země. Pokud je nezískají, nebude to už problém České republiky a Rakouska, ale problém Rakouska a zbytku unie.

Drábová: Pro nás se nic nemění

Podle šéfky Státního úřady pro jadernou bezpečnost Dany Drábové se touto dohodou technicky vůbec nic nezměnilo.

Není ale jasné, kdo ponese náklady ve výši až deseti miliard korun, které si nové zabezpečení Temelína vyžádá. Zeman jen řekl, že náklady na bezpečnostní opatření budou součástí nákladů na výstavbu Temelína. Verheugen i Schüssel využili uzavření dohody s Českem k výzvě Rakušanům, aby ukončili hluboký spor o Temelín, protože více se dosáhnout nedalo. Dohoda znamená, že elektrárna bude uvedena do provozu i přesto, že řada rakouských politiků a obyvatel je ostře proti a prosazuje referendum o odmítnutí elektrárny. Dohoda se v Rakousku stane terčem útoků zejména proto, že neobsahuje požadavek na ukončení provozu. To byl jeden z hlavních požadavků odpůrců elektrárny.

Vyjednávači nastoupili ráno

Dva premiéři, evropský komisař a dva ministři zahraničí, už v deset hodin dopoledne s úsměvy a potřásáním rukou. Až do večera však zůstalo jediným oficiálním výstupem z jejich diskusí stručné oznámení mluvčího komisaře Güntera Verheugena: "Pokračuje intenzivní a soustředěná práce na řadě obtížných otázek." Kromě právní závaznosti se mělo diskutovat i o tom, jak se pokryjí náklady ve výši asi deseti miliard korun na další úpravy v nejaderné části elektrárny a v jakých termínech musí česká strana uskutečnit přislíbené bezpečnostní kroky.

Obě strany se nejdříve sešly k plenárnímu jednání, kde předložily vlastní návrhy na řešení problémů kolem Temelína. Poté začaly schůzky expertů a diskuse politiků, které byly přerušeny jen pro rozdání unijních sendvičů. K osvěžení účastníků přispěly i obě jednající strany: Rakušané nabídli štrůdl, Češi své pivo. V půl páté bylo jednání na delší dobu přerušeno kvůli schůzce kancléře Schüssela s jeho belgickým kolegou Guyem Verhofstadtem. Rozhovory byly obnoveny v šest hodin a krátce poté se objevily zprávy, že mohou už za několik hodin skončit dalším plenárním jednáním všech účastníků rozhovorů: kancléře Schüssela, premiéra Zemana, komisaře Verheugena, ministra zahraničí Kavana, ministra Molterera a expertů (za českou stranu to byli zástupci SÚJB Dana Drábová a Peter Krs).

Pro odstranění přetrvávajících problémů byla připravena i "zpovědnice". Při tomto postupu vyslechne neutrální prostředník, v tomto případě komisař Verheugen, obě strany zvlášť a pak se pokouší předložit kompromisní plán, na němž se mohou shodnout obě strany. Komisařův mluvčí ujišťoval, že "cílem je dosáhnout kompromisu". Podrobnosti kabinet neřekl s tím, že budou zveřejněny až na bruselské tiskové konferenci. Je známo pouze to, že Česko je ochotné k určitým úpravám v sekundární - tedy nejaderné - části elektrárny. "Jsou to drobné technické úpravy," dodal mluvčí Rouček.

Téma Temelín ovlivňuje rakouskou politiku

I po případné dohodě bude podle některých pozorovatelů téma Temelín nadále ovlivňovat rakouskou politickou scénu. Zatím se zde totiž stále připravuje podpisové referendum o zabránění vstupu ČR do Evropské unie, pokud bude elektrárna v provozu. To spolu s možností veta prosazuje vládní strana Svobodných (FPÖ). Opozice a vládní lidovci naopak vstup Česka do unie podporují a odmítají ho jakkoliv spojovat s provozem elektrárny.

STŘEDA:

Kabinet jednal kvůli Bruselu na zvláštní schůzce

Vláda se dokumentem o Temelínu ve středu zabývala na pokračování. Ráno předložil ministrům materiál šéf resortu zahraničí Jan Kavan. Kabinet pak jednání odložil až na osm hodin večer, aby měli všichni možnost si předlohu důkladně prostudovat. Asi v deset hodin večer oznámila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, že se podařilo najít kompromisní řešení. Dodala, že výsledek se jen v detailech liší od toho, co ráno předložil Kavan.

Rouček dodal, že ministři doufají, že se celý proces podaří uzavřít dohodou. Rakousko by tak přestalo blokovat uzavření energetické kapitoly při vyjednáváni s EU.

MAAE: Temelín se může rozjet

Temelín je bez závad a může se spustit. K tomuto závěru dospěla v úterý Mezinárodní agentura pro atomovou energi (MAAE). Všechna doporučení kromě šesti, která MAAE dala jihočeské jaderné elektrárně v roce 1996, byla splněna.

"Otevřené otázky nejsou důležité a nebrání tomu, aby elektrárna mohla být v provozu," prohlásil mluvčí MAAE David Kyd. Rakouští experti však nadále trvají na tom, že Temelín porušuje evropská bezpečnostní pravidla.

MAAE před pěti lety předložila české straně popis 73 nedostatků, které se měly v Temelíně postupně odstranit. Vše bylo splněno a agentura počítá s tím, že ještě do zahájení komerčního provozu bude vyřešeno i zbývajících šest problémů, řekl Kyd.

Drábová: Elektrárna se ještě dá upravit

Konečnou hodnotící zprávu z listopadové mise předá MAAE české vládě během měsíce. Zveřejnění výsledků je na českém kabinetu, protože agentura podrobnosti ze svých misí nezveřejňuje. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová podle Lidových novin připustila, že energetická společnost ČEZ ještě může v souladu s německými a rakouskými požadavky elektrárnu upravit. Jde podle ní zejména o oddělení vysokoenergetického parního a vodního potrubí zdí.

Rakušané trvají na svém

Rakouští experti v rámci melkského procesu hodnocení Temelína už dříve nastolili sedm okruhů bezpečnostních problémů. Bez jejich vyřešení je podle nich spuštění provozu a zavezení paliva do reaktoru v rozporu s evropskou praxí.

Co se nelíbí Rakušanům na Temelínu

1) Problémová je podle nich integrita reaktorové nádoby, protože se neprovedly některé předprovozní analýzy odolnosti vůči křehnutí podle dnešního stavu techniky

2) Nedestruktivní testy nebyly uskutečněny s odpovídající ultrazvukovou testovací metodou v souladu se stávajícími poznatky

3) Nebylo ukončeno posouzení chování bezpečnostně významných součástí zařízení v případě nehody anebo zemětřesení

4) Nepoužila se moderní metoda zaznamenání tektonických zlomů a možnosti ohrožení lokality u elektrárny případným zemětřesením

5) Souběžně vedoucí vysokotlaká potrubí v elektrárně nejsou dostatečně navzájem chráněna před poškozením v případě, že by jedno z nich prasklo. Řešení rakouští experti vidí ve vybudování speciální zdi mezi potrubím

6) Rakušané mají výhrady proti celistvosti kontejnmentu (ochranného obalu) v případě nehody

7) Nebylo provedeno funkční posouzení ventilů pro parovodní směs

MICHAL MOCEK, ANTONÍN PELÍŠEK, iDNES

obsah | svět - svet