Ohliadnutie za otvorením Slovenského ústavu v Clevelande

Před časom sa v Clevelande konalo slávnostné otvorenie zreorganizovaného Slovenského ústavu. Ani zlé počasie, klzké cesty a tuhá zima neodradili a nezabránili 150-tim záujemcom o kultúru, históriu, spevy a tance slovenského národa, aby navštívili zreorganizovaný Slovenský ústav v Clevelande. Medzi hosťami sme videli a privítali Mary Ann Johanek - predsedníčku Ženskej jednoty (FCSLA) s manželom Frankom, Rogera W. Griesa - pomocného biskupa clevelandskej diecézy OSB, opáta Clementa Železníka, OSB - prezidenta Slovenského ústavu, Jozepha Mandula s manželkou - vnuka spoluzakladateľa Jednoty Juraja Ondu, Richarda Novotného - člena administratívy LAKELAND COMMUNITY COLLEGE in KIRTLAND, OHIO, ktorého zásluhou sa aj tu vyučuje slovenčina, a Toma Ivaneca s Michaelom Anderkom, ktorí reprezentovali folklórny súbor Lučina.

Gratulačné pozdravy zaslali senátor George Vojnovic a kongresman Denis Kucinic a mnohé ďalšie osobnosti amerického a slovenského života.

Okrem prehliadky Slovenského ústavu, si mohli návštevníci kúpiť slovenské knihy, mapy, kazety a pod. Najviac ich oslovili knihy The Night of the Barbarians od Jána Chrizostoma kardinála Korca, Dejiny clevelandských a lakewoodských Slovákov od Jána Pankucha, ktoré pôvodne vyšli v slovenčine v roku 1930 a v angličtine vyšli v roku 2001 a kniha Slovaks in Florida od dlhoročného predsedu Slovenskej záhrady a riaditeľa Slovenského ústavu Andreja F. Hudaka.

Genealóg Joseph Hornack s veľkým nadšením vysvetľoval prítomným, z ktorej časti Slovenska pochádzali, resp. ako majú pokračovať pri zisťovaní svojich koreňov. Opát Clement Železník, OSB vysoko ocenil prácu dobrovoľníkov: Andreja Hudaka, Josepha Hornáčka, Edwarda Kováča, Franka Stipkalu, Ginny Parobek a Jozefa Valencika, ktorí na reorganizáciu tohto ústavu obetovali stovky hodín. Poznamenal aj to, že mnoho kníh a cenného materiálu sa pripravuje na odoslanie na Slovensko.

Slovenskí bohoslovci v Clevelande

Počas stretnutia Mons. Alojza Tkáča, arcibiskupa-metropolitu Košíc s biskupom Rogerom W. Griesom, OSB v Clevelande bolo dohodnuté, že každý rok budú dvaja bohoslovci z košickej arcidiecézy zo Slovenska pozvaní na obdobie jedného roka do kláštora slovenských benediktínov v Clevelande. Počas návštevy bohoslovci majú možnosť spoznať život v benediktínskom kláštore, naučiť sa angličtinu a vidieť na vlastné oči ako sa správajú farské úrady a katolícke osady v Amerike.

Slovenských bohoslovcov v benediktínskom kláštore v Clevelande má na starosti otec Michael Brunovský, OSB, ktorý sa stará o výchovu benediktínskeho dorastu, budúcich benediktínskych kňazov a bratov. Tento pobyt už absolvovali desiati bohoslovci zo Slovenska. Po skončení jednoročnej praxe sa vracajú na Slovensko do košickej arcidiecézy. Niektorí sa opätovne vracajú do Ameriky pokračovať v štúdiu a niekoľkí už boli aj vysvätení za kňazov.

Tohtoročnými seminaristami sú Štefan Kaňuk (1977) z Vranova nad Topľou a Štefan Oslovič (1981) z Prešova. Obaja študujú v Seminári Sv. Karola Beromejského v Košiciach. Slováci v Clevelande vždy s radosťou vítajú nových seminaristov a snažia sa im ich pobyt spríjemniť a oboznámiť ich s bohatou kresťanskou a národnou históriou Slovákov v Amerike.

Autor je riaditeľ Slovenského ústavu

ANDREJ F. HUDAK, ML.

obsah | svět - svet