Slovenský ústav v Clevelande

Slovenský ústav v Clevelande, pri opátstve Slovenských benediktínov St. ANDREW'S ABBEY 10510 BUCKEYE RD, Cleveland OHIO 44104-3725, bol založený opátom Teodorom Kojišom, OSB v roku 1952, a to po krátkom čase, keď opát Kojiš, OSB prišiel z návštevy Česko-Slovenska, za účelom brániť záujmy utláčaného slovenského národa, bojovať za jeho slobodu a samostatnosť, združovať inteligenciu slovenského národa žijúcu v slobodnom svete a tiež založiť národnú knižnicu, múzeum, vydávať noviny a časopisy, písať knihy, ktoré sa v tom čase na Slovensku nemohli vydávať, ale najmä spojiť Slovákov žijúcich v slobodnom svete, aby mohli spolu a jednotne bojovať za samostatnosť slovenského národa žijúceho pod Tatrami, ktorého práve vtedy komunizmus nútil vzdať sa svojej viery, národnej uvedomelosti a slobody. Tu v Slovenskom ústave sa schádzalo slobodné Slovensko v zahraničí. Slovenský ústav sa stal domovom slovenských spisovateľov, básnikov, umelcov ako aj národne orientovaných vodcov Slovákov v zahraničí. Boli to: Dr František Hrušovský, Dr. Jozef Cincík, Dr. Jozef Mikuš, Konštantín Čulen, Dr. Jozef Kirschbaum, Karol Sidor, Mikuláš Šprinc, Dr. Karol Strmeň a mnoho, mnoho ďalších. Otec Andrew Pier, OSB, slovenský benediktín, rodoľub, bol riaditeľom Slovenského ústavu viac ako päťdesiat rokov.

Tu sa písali knihy v spolupráci so Slovenským ústavom Sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktoré boli potom zasielané rozličnými cestami na Slovensko. Slovenský ústav hlásal práve opak toho, čo robil komunizmus na Slovensku, písal o slobode národného povedomia a o právach slovenského národa na samostatnosť. Vďaka patrí horlivému a obetavému Otcovi Andrejovi Pierovi, OSB za všetko, čo Slovenský ústav v Clevelande urobil po všetky tieto roky. Pre jeho pokročilý vek a zdravotnú situáciu sa musel vzdať funkcie riaditeľa Slovenského ústavu.

Novozvolený opát Slovenských benediktínov, Otec Clement L. Železník, OSB a predseda Slovenského ústavu sa rozhodol pokračovať aj naďalej s jeho úspešným programom s malým doplnením jeho činnosti. Nakoľko Slovensko je dnes slobodné, chceme informovať mladé generácie amerických Slovákov o živote a jednote Slovákov v Amerike, o našej bohatej kultúre a histórii, o spevoch a tancoch a o prírodných krásach Slovenska.

Slovenskému ústavu v Clevelende pripadla aj jedna nová činnosť a to: byť informačným strediskom medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v Amerike. Poskytnúť im pomoc pri hľadaní svojich rodokmeňových koreňov a zisťovať, odkiaľ vlastne prišli ich predkovia do Ameriky, sprostredkovávať výmenu študentov medzi Amerikou a Slovenskom, umožniť študentom zo Slovenska poznať život v Amerike a zdokonaliť sa v angličtine, americko-slovenským študentom umožniť poznať krásy a históriu slovenského národa, jeho spevy a tance, ale aj naučiť sa po slovensky.

Opát Slovenských benediktínov, Otec Clement L. Železník, OSB menoval nového riaditeľa Slovenského ústavu Andreja F. Hudaka ml., skúseného krajanského pracovníka, ktorý sa už päťdesiat rokov aktívne podieľa na verejnom a kultúrnom živote amerických Slovákov, najme v Clevelande a v Slovenskej Záhrade na Floride.

Slovenský ústav v Clevelande je otvorený denne v pondelok až piatok od 10. do 15. hod. pre slovenskú verejnosť.

ANDREJ F. HUDAK ML., SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE

obsah | svět - svet