Slovensko pri zrode Mezinárodného súdu

Zástupci Slovenské republky sa dňa 11. apríla 2002 v New Yorku zúčastnili na slávnostnom akte, pri ktorom uložili spolu s ďalšími ôsmimi krajinami ratifikačnú listinu k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu. SR tak prispelo k splneniu podmienky 60 ratifikácií, ktoré štatút vyžaduje pre nadobudnutie platnosti.

Slovenská republika stála od počiatku pri zrode Medzinárodného trestného súdu a podobne ako všetky štáty Európskej únie podporovala myšlienku jeho skorého vytvorenia. Štatút nadobudne platnosť 1. júla 2002, teda necelé štyri roky po rímskej konferencii. Plné sfunkčnenie súdu sa predpokladá začiatkom roka 2003. Medzinárodný trestný súd sa zriaďuje na základe ustanovení Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, ktorý bol prijatý na Rímskej konferencii dňa 17. júla 1998. Nový Medzinárodný trestný súd, ktorý bude mať svoje sídlo v Haagu, bude univerzálnou medzinárodnou súdnou inštitúciou príslušnou na stíhanie a trestanie najvážnejších zločinov - genocídy, agresie, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, a to bez ohľadu na to kto a kde ich spáchal. Pred Medzinárodným trestným súdom nebudú chránené ani hlavy štátov a vlád, či iné osoby inak požívajúce imunity pred trestným stíhaním.

MZV SR

obsah | svět - svet