Slovenské školy v Maďarsku dostanú od vlády tri milióny

Slovenské národnostné školy a inštitúcie v Maďarsku by mali od vlády dostať tri milióny korún. Táto jednorazová podpora by mala pomôcť zlepšiť ich materiálne vybavenie, aby mohli skvalitniť a rozšíriť svoju činnosť.

Finančnú podporu našim rodákom navrhuje minister financií Ivan Mikloš a vicepremiér Pál Csáky.

Najviac si pomôžu v Békešskej Čabe, kde tamojšia základná škola, gymnázium a kolégium dostanú milión korún. Rovnakú sumu dostane aj základná škola v Slovenskom Komlóši. Zvyšný milión si podelí základná škola a žiacky domov v Sarvaši, všeobecná škola s vyučovacím jazykom slovenským v Novom Meste pod Šiatrom, Výskumný ústav Slovákov a Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.

Za peniaze sa nakúpia slovenské učebnice a ďalšie učebné pomôcky a športové potreby, slovníky, audiovizuálnu techniku, ale i školské tabule a ďalšie školské vybavenie. Školský umelecký súbor Harmónia pri ZŠ v Slovenskom Komlóši by mal dostať nové kroje a topánky. S výškou navrhovanej podpory nie je spokojný poslanec Smeru Dušan Čaplovič. Maďarská strana dáva podľa neho na slovenských Maďarov podstatne viac. "Navrhované tri milióny sú len východiskom z núdze," konštatoval.

(r)

obsah | svět - svet