Slovenskí Rómovia nedostanú v EÚ azyl

Udelenie azylu občanovi novej členskej krajiny Európskej únie (EÚ), a teda aj Slovenska, vo Veľkej Británii je veľmi nepravdepodobné, povedala tlačová tajomníčka britského veľvyslanectva v Bratislave Katarína Strýčková. Reagovala tak na vyhlásenia predstaviteľov rómskych politických strán a združení, ktorí v utorok varovali, že na odchod do zahraničia sa kvôli zhoršujúcej sa sociálnej situácii na Slovensku chystajú ďalšie stovky, ak nie tisíce slovenských Rómov, pričom jednou z cieľových krajín by mala byť hneď po zrušení vízovej povinnosti Veľká Británia.

Strýčková v tejto súvislosti uviedla, že všetky pristupujúce krajiny sú považované za bezpečné a rešpektujúce ľudské práva a slobody. Ak sa niektorí jednotlivci predsa len rozhodnú o azyl požiadať, ich žiadosť bude posúdená veľmi rýchlo. "Voči zamietnutej žiadosti sa síce budú mať možnosť odvolať, ale budú tak môcť urobiť iba z územia krajiny, z ktorej prišli," upozornila Strýčková. Táto zmena vyplýva z novelizovanej azylovej legislatívy, ktorá vstúpila do platnosti 7. novembra minulého roku.

Od 1. mája 2004 budú mať všetci občania nových členských krajín v Spojenom kráľovstve právo pracovať podobne ako občania súčasných členských štátov bez toho, aby potrebovali špeciálne povolenie alebo pracovné vízum. Nebudú mať však nárok na vyplácanie podpory v nezamestnanosti. "Môžu v Británii pracovať, ale nie žiť z podpory," dodala Strýčková. Je preto vylúčené, že by sa slovenskí Rómovia mohli v Británii zaregistrovať na úrade práce a následne poberať podporu v nezamestnanosti.

"Veľká Británia má dlhú tradíciu udeľovania politického azylu všetkým tým, ktorí sú politicky prenasledovaní. Je na túto tradíciu pyšná a nemieni ju meniť. Na druhej strane nebude tolerovať ľudí, ktorí sa snažia zneužiť jej azylový systém, alebo tých, ktorí hľadajú finančné a ekonomické výhody," uviedla tlačová tajomníčka v oficiálnom vyhlásení britského veľvyslanectva.

Na základe nového britského zákona o národnosti, imigračných pravidlách a azyle sa od 7. novembra považujú žiadosti o udelenie azylu občanom desiatich krajín ašpirujúcich na členstvo v EÚ za zjavne neopodstatnené. Pristupujúce krajiny boli vybrané preto, lebo spĺňajú kodanské kritéria.

Všetky žiadosti o azyl, ktoré sú označené ako zjavne neopodstatnené, sú vybavované tak, že každé odvolanie sa proti rozhodnutiu o neudelení azylu musí byť podané a vedené mimo územia Spojeného kráľovstva. Občania uvedených krajín, ktorí teraz alebo v budúcnosti požiadajú o azyl vo Veľkej Británii, budú počas posudzovania ich žiadosti zadržaní (nebudú mať voľný pohyb). Každé posúdenie žiadosti a s tým súvisiace zadržanie bude trvať aj v tých najdlhších prípadoch len niekoľko dní. Po vydaní negatívneho rozhodnutia vo veci bude žiadateľ vydaný späť do krajiny pôvodu v časovom rozpätí niekoľkých dní.

PRAVDA

obsah | svět - svet