Významní Slováci v Argentíne

Bezemková, Katarína, rod. Hronkovičová 1895 Šišov - 1988 Buenos Aires
spolková pracovníčka, divadelná ochotníčka, učiteľka slovenskej doplňovacej školy.
Aktívna v slovenskom živote od príchodu do Argentíny (1924) spolu s manželom Alojzom Bezemkom (1897-82). Stála pri zrode Slovenského spolku, viedla odbočku v Avellanede, bola spoluzakladateľkou novín Slovenský ľud, vystupovala a režírovala mnohé divadelné predstavenia. Prispievala do časopisov vydávaných v Južnej Amerike.

Dafčík, Ján

1896 Ústie nad Oravou -1967 Buenos Aires
prozaik, dramatik, publicista.
Diela vydané v emigrácii (výber): Bača, máme porobenô ( Buenos Aires 1966).

Dafčík, Ján Marián

1923 Žabokreky nad Nitrou - 5.9. 1981 Buenos Aires
teatrológ, pedagóg, dramatik, publicista.
Divadelné hry ( výber): - Na konci cesty ( Buenos Aires 1951); A hviezdy zhasli (Buenos Aires 1953).

Dilong, Rudolf, OFM

1905 Trstená - 1986 Pittsburgh, Pa. USA
katolícky kňaz, básnik, dramatik, prozaik.
Dielo v emigrácii (výber): Vlasť volá. (Buenos Aires 1948); Listy z emigrácie (Buenos Aires 1948); Na vrchu nádeje (Whiting 1955); V záblesku vekov (Whiting 1959), Dotyk s večnosťou (Buenos Aires 1961) - knihy veršov ; Gorazd (Rím 1963) -dráma; Agónia veku (Buenos Aires 1964) -román; Brehy slobody (Buenos Aires 1965); Hladný vetrík. (Zürich 1972) - knihy veršov; Stlmené slovíčko (Cambridge 1974) -aforizmy a epigramy; Chodníky (Pittsburgh 1976) - básne v próze; Nezomrie kto miluje. (Pittsburgh 1976) - román; Stretával som ľudí a svet (Zürich 1976) - memoáre; S fakľou v ruke (Cambridge, Ontario 1983); Slovenská Strážkyňa (Pittsburgh 1983) - knihy veršov; Sväté rozjímanie (Middletown 1984) -lyrické prózy; Roky v poézii (Pittsburgh 1985) - lyrické meditácie a ď.

Hoffmann, Ferdinand

1908 Žilina -1966 Buenos Aires
režisér, dramaturg, prekladateľ, dramatik.
Od r.1948 bol v Argentíne aktívny v divadelnej činnosti a spolkoch.D ielo v emigrácii (výber). Bloch, P.: Euridikine ruky. (Buenos Aires 1960), Benedetti. A.: Dva tucty červených ruží. (Buenos Aires 1962), Dilong, R.: Gorazd (Buenos Aires 1963); Urbánek, F.: Kamenný chodníček (Buenos Aires 1963) - divadelné réžie v budove Slovenského kultúrneho spolku v Argentíne. .R. 1995 boli jeho telesné pozostatky prenesené z Argentíny a uložené na Národnom cintoríne v Martine

Hronský, Jozef Cíger

1896 Zvolen - 1960 Luján
prozaik, učiteľ, redaktor, výtvarník správca Matice slovenskej v Turčianskom Sv.Martine , kultúrny manažér,zakladateľ a predseda Zahraničnej MS.
Od r.1945 žil v emigrácii, od r.1948 v Argentíne. Dielo v emigrácii (výber): Andreas Búr Majster. (Scranton 1948); Svet na trasovisku (Whiting 1960), Pohár z brúseného skla (Buenos Aires 1964), Na krížnych cestách (Buenos Aires 1966), Predavač talizmanov Liberius Gaius (Kanada 1972) R. 1993 boli jeho telesné pozostatky prevezené z Argentíny a uložené na Národnom cintoríne v Martine.

Hrubý, Anton.

1905 Slovenský Meder -.2000 Buenos Aires
publicista, organizátor spolkového života.
Zastával viaceré funkcie v Slovenskom spolku, založil odbočky v Montevideu, Avellanede a Berisso, pracoval v redakcii novín Slovenský ľud (1929-39), prispieval do slovenskej tlače.

Hudzovič, Pavol

Žlkovce
aktivista spolkového života.
Od r.1936 v Argentíne, bol spoluzakladateľ a redaktor časopisu Juhoamerický Slovák (1949-50), v Buenos Aires zorganizoval a viedol slovenskérozhlasové vysielanie.

Jankovič, Ladislav

1917 Cífer -18.11.1998 Buenos Aires
publicista, vydavateľ, prekladateľ, čestný predseda Slovenského kultúrneho spolku v Argentíne. Bol aktívnym činiteľom politickej emigrácie. Spolu s manželkou Evou redigovali časopis Slovenský život v Argentíne.

Kabát, Eduard Štefan

1936 Madunice - spolkový funkcionár, podpredseda SKS pre Južnú Ameriku, honorárny konzul Slovenskej republiky v Argentíne.

Mečiar, Stanislav

1910 Prievidza - 1971 Buenos Aires
literárny kritik a historik, publicista, redaktor, tajomník Matice slovenskej. Od r.1947 žil ako emigrant v Argentíne, bol spoluzakladateľom Zahraničnej Matice slovenskej ( predseda v r.1960-71), redaktorom časopisu Slovenská republika (1949-52).Dielo v emigrácii (výber): Kukučín živý 1-2. (Buenos Aires 1958 - 60), Živé dedičstvo cyrilometodské (Buenos Aires 1963).

Motoška, Frico

1891 Banská Bystrica -.1956 Buenos Aires
výtvarný umelec ( sochár a rezbár)
autor sochy M.R.Štefánika v Clevelande, Ohio (USA) zhotovenej r.1922 na Slovensku a ďalších, ktoré boli inštalované na Slovensku. Od r.1945 žil v emigrácii, od r.1948 v Argentíne, kde sa venoval cirkevnému umeniu.

Polakovič, Štefan

1912 Chtelnica - 1999 Buenos Aires
filozof, publicista; univerzitný profesor.
R..1945 emigroval od r.1949 žil v Argentíne. Bol aktívnym činiteľom SOV a SKS. Dielo v emigrácii (výber): Na prelome dvoch období (Buenos Aires 1952); Tvárou k budúcnosti (Buenos Aires 1975); Čo je národné bytie? (Hamilton 1982), Vidiny o slovenskom národe ( Buenos Aires 1983) a ď.

Žatko, Ernest ( pseud. Ján Elen Bor)

1907 Žabokreky nad Nitrou - 1991 Lanus Oeste
literárny kritik a historik, publicista, univerzitný profesor, kronikár slovenskej emigrácie.
R.1945 emigroval, od r.1948 žil v Argentíne. Dielo v emigrácii (výber): Rudolf Dilong, básnik stratenej slovenskej slobody (Buenos Aires 1957); Msgr. Miloš Klement Mlynarovič (Whiting In. 1957) - monografie; Slováci v Argentíne (Buenos Aires 1986), Matičiari v Argentíne (Buenos Aires l990).

GZS

obsah | svět - svet