V Nórsku brzdia príliv Slovákov

Len vo februári požiadalo o azyl v Nórsku 122 Slovákov, všetky žiadosti však boli zamietnuté.Informoval o tom tajomník nórskeho veľvyslanectva vo Viedni Kjetil Aasland. Aasland označil najnovší prílev azylantov za dosť vysoký. Pripomenul, že za celý uplynulý rok zaregistroval imigračný úrad 187 žiadateľov o azyl zo SR. Tajomník nórskej ambasády konštatoval, že v zásade sú všetky žiadosti hodnotené individuálne. Poznamenal však, že po zvážení súčasnej situácie na Slovensku nemá nórska strana dôvod na udelenie azylu. Oddelenie pre informácie nórskeho imigračného úradu dnes v tejto súvislosti TASR potvrdilo, že SR je považovaná za bezpečnú krajinu, takže jej občania nemajú vo všeobecnosti právo na získanie azylu v Nórsku.

Nórske úrady v reakcii na prílev azylantov zaviedli zrýchlený mechanizmus vybavovania žiadostí. Tento proces zvyčajne netrvá dlhšie ako týždeň. Po zamietnutí žiadosti posielajú azylantov späť do ich vlasti. Podľa vyjadrenia nórskeho veľvyslanectva vo Viedni nórske úrady v súčasnosti zabezpečujú zariadenia s nižším štandardom pre azylantov, u ktorých sa predpokladá, že ich žiadosti budú zamietnuté. V týchto strediskách žiadateľom peňažné podpory zvyčajne nahrádzajú stravou. Azylanti v uvedenej kategórii nedostanú ani ponuku na kurz nórskeho jazyka či iné integračné ponuky, keďže sa po krátkom čase zvyčajne vracajú späť, informovala TASR nórska ambasáda.

Cudzinci, ktorí chcú pracovať v Nórsku, potrebujú pracovné povolenie, a to môžu dostať iba odborníci alebo špeciálne kvalifikované osoby. Základom pre podanie žiadosti o prácu je konkrétna písomná ponuka práce od nórskeho zamestnávateľa. Podmienkou je, že na dané pracovné miesto sa nenašla príslušná pracovná sila v Nórsku. Osoba pracujúca v tejto severskej krajine bez pracovného povolenia môže byť vyhostená zo všetkých štátov Schengenskej dohody na dobu minimálne dva roky.

TASR

obsah | svět - svet