Slovensko podpísalo prístupový protokol do NATO

Veľvyslanci 19 členských štátov Severoatlantickej aliancie v Bruseli podpísali prístupové protokoly o vstupe Slovenska a ďalších šiestich pozvaných krajín. "Ratifikačná fáza je tak odštartovaná," konštatoval generálny tajomník NATO George Robertson po mimoriadnom spoločnom zasadnutí Severoatlantickej rady a pristupujúcich štátov. Vstup Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska teraz bude závisieť od parlamentov a vlád členských krajín aliancie.

V sedemnástich prípadoch o začlenení krajín bývalého východného bloku rozhodnú parlamenty. Vo Veľkej Británii a Kanade bude súhlas závisieť od ich vlád. Ratifikačný proces môže v niektorých krajinách, napr. v Belgicku a Holandsku trvať až 12 mesiacov, v iných pôjde o jednoduchý legislatívny krok. Vstup do NATO budú tiež musieť ratifikovať parlamenty prizvaných krajín a prezident. Po súhlase so vstupom uložia spolu prizvané štáty ratifikačné dokumenty do depozitára, ktorými sú Spojené štáty americké a formálne sa tak stanú účastníkmi Dohody o Severoatlantickej aliancie, čiže členmi NATO.

PRAVDA

obsah | svět - svet