Oslavy 200. výročia príchodu Slovákov do Nadlaku

Oslavy 200. výročia príchodu Slovákov do Nadlaku vyvrcholili prednedávnom bohatým programom. Podujatie pripravili Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Evanjelický cirkevný zbor v Nadlaku, Miestna rada Nadlak, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Kraska, Lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Dom kultúry v Nadlaku.

Prvý deň osláv otvorila výstava slovenských výšiviek a obrazov Alžbety Jasovičovej a program vyvrcholil slávnostným pásmom ľudovej hudby, spevu a tanca Svedectvo nášho bytia. Skvelé výkony interpretov stále živého slovenského folklóru doplnili poetické texty slovenských literátov z Rumunska a vytvorili pôsobivú mozaiku kolobehu života mnohých generácií Slovákov v tejto krajine.

Alegorický sprievod mestom Nadlak predznamenal druhý deň osláv. Po slávnostných bohoslužbách v miestnom slovenskom evanjelickom kostole odhalili na ev. a. v. chráme pamätnú tabuľu. Na popoludňajšom kultúrnom programe sa na hlavnom námestí predstavili slovenské ľudové súbory z Rumunska, okolitých krajín - Maďarska a Srbska a Slovenská republika spestrila podujatie vystúpeniami mažoretiek z Krompách a skupiny Senzus z Bratislavy.

Účastníci osláv sa mali možnosť v nových nadlackých priestoroch Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku zúčastniť vernisáže výstav Podoby a tváre niekdajšieho Nadlaku a Poldruha storočia vydavateľskej činnosti nadlackých Slovákov, spojených s promóciami 7 publikácii vydavateľstva Ivan Krasko v Nadlaku. Ľudová veselica a pestrý ohňostroj ukončili sériu podujatí, ktoré sa začali v októbri 2002 a dôstojne pripomenuli okrúhle výročie príchodu Slovákov do rumunského mestečka Nadlak.

Slávnostných podujatí sa zúčastnili splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov Claude Baláž, veľvyslanec SR v Bukurešti Ján Šoth, zástupcovia rumunskej štátnej správy i samosprávy, delegácie a súbory krajanov z okolitých krajín ako aj Slováci žijúci v iných oblastiach Rumunska.

GSZS

obsah | svět - svet