200. výročie príchodu Slovákov do Nadlaku

V období októbra 2002 až apríla 2003 si slovenská komunita v Rumunsku cyklom podujatí pripomína 200. výročie príchodu Slovákov do najväčšej slovenskej lokality v Rumunsku, do Nadlaku. V jeho rámci pripravili v dňoch 23. - 24. novembra 2002 Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a nadlacká Miestna organizácia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku medzinárodnú vedeckú konferenciu 200 rokov života Slovákov v Nadlaku.

Dvojdňové odborné podujatie venovalo pozornosť mnohým aspektom a súvislostiam dejín i súčasného života tejto dolnozemskej komunity. Na rokovaní sa aktívne zúčastnili veľvyslanec SR v Rumunsku Ján Šoth, konzul SR v Rumunsku Ján Hovorka, generálny konzul SR v Békéšskej Čabe Štefan Daňo, vedúca kancelárie Vilma Prívarová a Eva Balážová za Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov, zástupcovia Domu zahraničných Slovákov v Bratislave, Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Banskej Bystrice, pracovníci SAV, SNM, predstavitelia Spolku Slovákov z Rumunska a Bulharska, zástupcovia slovenskej menšiny z Maďarska a Juhoslávie. S príspevkami však vystúpili predovšetkým domáci odborníci - literáti, historici, cirkevní predstavitelia a pedagógovia.

S hlavným cieľom vypracovať dlhodobý program pre slovenskú menšinu v Rumunsku sa konalo dňa 23. novembra ustanovujúce zasadnutie Stálej expertnej pracovnej komisie Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov a krajanskej komunity v Rumunsku. Komisia v najbližšom období pripraví situačnú správu o postavení slovenskej menšiny, o stave zachovania jej identity v jednotlivých oblastiach a načrtne dlhodobé perspektívy jej vývoja ako aj priority pomoci zo strany Slovenskej republiky.

GSZS

obsah | svět - svet