Slovenský deň v Krakove

Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduard Kukan dnes v prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky Stanislawa Dambrowa a veľvyslankyne SR v PR Magdy Vášaryovej otvoril Generálny konzulát SR v Krakove. E. Kukan vystúpil s príhovorom na pôde Jagelonskej univerzity. Zdôraznil význam Krakova ako "hlavného mesta poľsko-slovenskej spolupráce" a Malopoľského vojvodstva, na území ktorého sa nachádza najväčšia časť štátnej hranice medzi SR a PR.

V rámci slovensko-poľského investičného seminára na pôde Krakovskej obchodno-priemyselnej komory E. Kukan poukázal na nedostatočný objem poľských investícií v SR. Kým investície SR v PR sú objeme cca 10 miliónov USD, opačne je to iba asi jedna desatina. Rezervy vidí aj v našej vzájomnej obchodnej bilancii, ktorá ročne predstavuje okolo 1,2 miliardy USD.

Práve novootvorený generálny konzulát v Krakove bude mať za cieľ zintenzívniť našu obchodno-ekonomickú spoluprácu, ale aj ďalej rozširovať existujúce dobré kontakty v oblasti kultúry, vedy a školstva. Na "slovenskom dni" v Krakove sa zúčastnilo aj viacero predstaviteľov miestnej a regionálnej štátnej správy a samosprávy zo SR, umelcov ako aj poslucháči konzervatória v Žiline.

MZV SK

obsah | svět - svet