Zahraniční Slováci sú nespokojný

Štátne orgány Slovenskej republiky na rozdiel od mnohých iných krajín, ako je napríklad Maďarsko, venujú otázke starostlivosti o krajanov zatiaľ len okrajovú pozornosť. Na Slovensku je pritom nutné prijať systémové opatrenia, ktoré podmieňujú realizáciu ucelenej koncepcie štátnej politiky voči krajanom. V úvode prvého valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ), ktoré sa koná v Bratislave, to povedal jeho predseda Dušan Klimo.

Za prvý dôležitý krok považuje Klimo prijatie zákona o štátnej starostlivosti SR o krajanov, ktorý by nahradil doterajší zákon o zahraničných Slovákoch. Podľa neho je najvyšší čas odstrániť roztrieštenosť kompetencií jednotlivých rezortov, ktoré majú v agende krajanskú problematiku. Za optimálne riešenie považuje zriadenie centralizovaného Úradu pre Slovákov v zahraničí, s kompetenciou prideľovania finančných prostriedkov vyčlenených v samostatnej kapitole štátneho rozpočtu pre podporu krajanov.

Minister zahraničných vecí Eduard Kukan vo vystúpení súhlasil s myšlienkou centralizácie kompetencií v oblasti krajanskej problematiky a pripustil, že proces jej realizácie už príliš dlho trvá. Ocenil doterajšiu činnosť SZSZ pri rozvíjaní dialógu krajanov so štátnymi orgánmi a inštitúciami a vyzdvihol účasť zástupcov SZSZ D. Klima a Petra Liptáka na júnovom summite európskych diaspór v Solune, ktorý sa konal paralelne so summitom Európskej únie. Na valnom zhromaždení SZSZ, ktoré bolo vytvorené na minuloročnej konferencii SR a zahraniční Slováci, sa zúčastňuje vyše 40 delegátov z takmer 20 krajín Európy, Ameriky, Ázie a Austrálie.

PRAVDA

obsah | svět - svet