Slováci v Bulharsku

Proces osídľovania Slovákov v oblasti Plevenska a vytváranie slovenských komunít v lokalitách Gorna Mitropolija, Mrtvica (Poden), Brašljanica a Vojvodovo spadá do obdobia 1884 - 1910. R. 1906 prišiel do Gornej Mitropolije prvý evanjelický kňaz, ktorý vytvoril organizačné základy cirkevného života Slovákov.

V období rokov 1918 - 1945 slovenské komunity v oblasti Plevenska zaznamenávajú hospodársku stabilizáciu a relatívne najväčšiu prosperitu. Do tohto obdobia spadá príchod profesionálnych učiteľov do všetkých štyroch Slovákmi osídlených lokalít, ktorí tam zorganizovali výstavbu školských budov a vyučovanie v slovenčine. Nastáva aj najväčší rozmach spolkového a národnokultúrneho života slovenskej minority v Bulharsku. Zároveň je to aj obdobie, kedy sa takmer štvrtina z nej vysťahovala do Argentíny.

V období po r.1945 slovenská minorita spontánne zareagovala na výzvu "Mať volá", čo vyústilo do hromadnej repatriácie Slovákov do Československej republiky. V druhej polovici 40. a 50. rokoch z celkového počtu okolo 2000 osôb reemigrovalo z Bulharska asi 95 % Slovákov. Zostali tam prevažne iba rodiny s národnostne zmiešanými manželstvami.

DZS

obsah | svět - svet