Prvým austrálským občanom Slovák

Je známe, že Slovák sa vo svete nestratí. Dokáže zaťať zuby a skutočne tvrdo bojovať o svoju existenciu. Pracovitosťou, šikovnosťou vlastných rúk a umom sa mnohí z tých krajanov, s ktorými som sa stretol, presadili aj za hranicami Slovenska. Stali sa z nich dobre situovaní a prosperujúci obchodníci, podnikatelia a uznávaní odborníci, ktorí zohrali významnú úlohu i na poli diplomacia tým, že šírili v cudzine dobré meno Slovenska. Hoci niekedy im k tomu dopomohla i náhoda, ako aj v prípade Jána Janduru z Austrálie.

Prvý raz som sa s týmto menom stretol v Canberre počas tohtoročnej cesty za krajanmi žijúcimi na austráskom kontinente. V hlavnom meste austrálskej federácie (Australian Capital Territory) pomenovali totiž po tomto Slovákovi jeden z miestnych parkov, kde mu ako prvému naturalizovanému občanovi Austrálie odhalili aj pamätnú tabuľu. Skutočnosť, ktorá prekvapila, myslím si, nielen mňa. Nazrime teda trochu do histórie.

Do roku roku 1949 nejestvovalo štátne občanstvo Austrálie. Obyvatelia s trvalým pobytom na tomto kontinente boli britskými občanmi (British subjects). Až pred 54 rokmi sa vláda rozhodla udeliť občianstvo prvým nebritským obyvateľom. o pol storočie neskôr sa v Canberre pod záštitou ministra pre imigráciu a multikultúrne záležitosti Philipa Ruddocka uskutočnila slávnosť, na ktorej si pripomenuli historicky prvé udeľovanie ustrálskeho občianstva. Účastníkom slávnosti premietli 50 rokov starý dokumentárny film, ktorý zachytával tieto chvíle. Medzi siedmimi občanmi z pôvodne iných krajín sveta, ktorým sa dostalo tejto pocty, bol aj Ján Jandura. Ako prvý odpovedal na otázku, aké bolo jeho predchádzajúce občianstvo, stručne, jedným slovom: "Czechoslovakian".

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Canberre Dr. Anna Tureničová (v tom čase vo funkcii charge d´affaires), ktorá sa na slávnosti zúčastnila, sa obrátila na všetky dostupné zdroje so žiadosťou o zistenie podrobností o tomto prvom štátnom občanovi Austrálie. Výsledok skúmania bol potešujúci. Ján Jandura-Puček, sa narodil v roku 1914 v habovke na Orave. Na austrálsky kontinent sa vysťahoval v roku 1939. Dva mesiace po jeho odchode z rodnej obce sa jeho manželke Cecílii narodil syn vendelín, s ktorým o desať rokov neskôr prišla za manželom do Austrálie aj ona. Tam sa im narodil ešte syn John.

Ján Jandura spočiatku pracoval v buši ako drevorubač eukalyptových stromov, z ktorých sa dorábal olej. V Tidbinbille pri Canberre mu jeho súputnici z vtedajších čias (tzv. Tidbinbilla Pioneer´s Asociation) na jeho počest odhalili pamätnú tabuľu ako prvému naturalizovanému občanovi Austrálie. Slávnostné zhromaždenie sa konalo 27. februára 1999 za prítomnosti rodiny pána Janduru. Dr. Anna Tureničová v príhovore vyzdvihla skutočnosť, že hoci je Slovensko malá krajina, je bohatá svojimi ľuďmi a hrdá na takých svojich synov, akým bol aj prvý občan Austrálie. Pripomenula aj národné cítenie pána jandura, keďže podľa informácií Združenia austrálskych Slovákov, bola táto organizácia založená práve v jeho dome. Žiaľ Ján Jandura sa týchto pôct už nedožil. Zomrel v Sydney v roku 1979. O tejto skutočnosti-prvom austrálskom občanovi - Slovákovi sa Dr. Anna Tureničová zmienila aj počas prijatia u ministra zahraničných vecí Austrálie Alexandra Downera, ktorý to pokladal za symbol dobrých bilaterálnach vzťahov medzi oboma krajinami.

Hoci Canberre má sama o sebe pikantnú príchuť tým, že vznikla zo súperenia dvoch gigantov - Melbourne a Sydney o poctu byt hlavným mestom, vo mne zanechala i pocit hrdosti na takých našich rodákov, akým bol aj Ján Jandura. Skromný, pracovitý Slovák z Oravy, ktorý prispel k tomu, že jeho pôvodná vlasť vstúpila do povedomia širokej austrálskej verejnosti.

autor

obsah | svět - svet