Slovák, kto si? - pýtali sa v Poľsku

"Kto si Slovák?" opýtal sa slovenský literárny vedec Rudolf Chmel a hneď si aj odpovedal: "Doteraz neviem." Žoviálny šéfredaktor poľského denníka Gazeta Wyborcza Adam Michnik mu okamžite prišiel na pomoc. "Vítam skepticizmus slovenského kolegu, pretože intelektuál sa musí stále pýtať. Tiež sa pozerám do nedávnej minulosti a nedostávam jednoznačné odpovede. Keď však budeme študovať slovenské problémy, ľahšie rozpoznáme aj tie naše."

Tite slová uviedli prezentáciu poľského prekladu knihy Rudolfa Chmela Slovenská otázka v 20. storočí, ktorá pred piatimi rokmi vyšla vo vydavateľstve Kalligram. Slovenské veľvyslanectvo v Poľsku pripravilo na pôde Gazety Wyborczej vo Varšave stretnutie, ktoré vyvolalo diskusiu v hľadaní odpovedí.

Slovenská duša

Od Vladimíra Clementisa, Gustáva Husáka cez Andreja Hlinku, Milana Hodžu, Jozefa Tisa až po Miroslava Kusého a Ľubomíra Liptáka - kniha pod editorstvom Rudolfa Chmela je širokou panorámou mien, ktoré sa dovtedy v jednej knihe nestretli. Poľský spisovateľ Adam Michnik v jej doslove píše, že v slovenskej duši je slovenský guláš. "Určite, zmestí sa do nej duša demokrata, komunistu, fašistu aj liberála," hovorí Rudolf Chmel. "Tieto príchute sú namiešané aj v súčasnej politickej scéne a jej chaos odzrkadľuje túto dušu. Niekedy mám dojem, že politikom je jedno, aké sú tradície a len nenapraviteľne vytrvalí intelektuáli dúfajú, že takúto knihu čítajú."

Rudolf Chmel sa už dlhšie zaoberá slovenským kritickým myslením a nápad dať dohromady knihu textov slovenských intelektuálov 20. storočia vznikol v deväťdesiatych rokoch. "Slováci ani po páde komunistického režimu nevedeli, kým sú. Dúfam, že kniha je pokusom o nasvietenie do ich vnútra." Esejistický doslov Adama Michnika v knihe s názvom Slovák, kto si? bol v deň prezentácie v plnom znení publikovaný v najvplyvnejšom poľskom denníku v Gazete Wyborczej. "Za všetko môže László Szigeti z Kalligramu," so smiechom povedal pre SME Adam Michnik.

"To on ma stále otravoval a presviedčal, že musím do knihy niečo napísať. Nakoniec som sa dal uhovoriť a som mu za to povďačný. Vyprovokoval moje myslenie a rád som sa ponoril do spoločných dejín."

Provokatér Warhol

Adama Michnika vyprovokoval aj Andy Warhol, ktorý bol v Gazete Wyborczej v ten večer prítomný prostredníctvom obrazov z výstavy Andy Warhol očami iných umelcov. Expozícia sa deň predtým otvárala v Slovenskom inštitúte vo Varšave, no aj jej výber zo zbierky Slovenského plynárenského priemyslu ponúkol poľskému intelektuálovi príležitosť na krátku sondu. "Vidíte, Warhol. V jeho duši tiež tlela spomienka na strednú Európu. Pravda, spomienka bola už len sprostredkovaná cez rodičov, ale často mu ju pripomínali. Vedel o pôvode a možno aj preto presne pochopil ľudí tam, kde žil."

Knihu Rudolfa Chmela Slovenská otázka v 20. storočí čaká po maďarskej premiére, slovenskom a poľskom preklade aj jej česká verzia s doslovom Petra Pitharta. Uzatvorí tak svoje pôsobenie v okruhu Visegrádskej štvorky. Nad jej poľským vstupom zaznela veta Adama Michnika adresovaná intelektuálom: "Nezriekajte sa skepticizmu vo svete politických záväzkov."

ĽUDO PETRÁNSKY, SME

obsah | svět - svet