Krajania sa prestávajú hlásiť k predkom

K slovenskému pôvodu sa vo svete hlási už len 1 280 000 ľudí a nie 2 660 000 ako roku 1991. Aj týmto problémom sa o týždeň budú zaoberať zástupcovia zahraničných Slovákov na stretnutí v Bratislave.

Spomínaný prudký pokles spôsobili najmä výsledky posledného federálneho súpisu v USA. Podľa nich žije v Spojených štátoch približne 821 000 osôb, ktoré uviedli slovenský pôvod svojich predkov. Je to takmer o jeden milión menej ako pri súpise pred desiatimi rokmi. Aj po tejto redukcii však v USA žije najpočetnejšia slovenská komunita vo svete. Jej príslušníci sa usídlili predovšetkým v štátoch Pensylvánia, Ohio, New York, New Jersey a Illinois. Slováci prichádzali do Ameriky v niekoľkých vlnách. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia ich sem vyháňala bieda a nezamestnanosť. Prevažnú väčšinu slovenských vysťahovalcov vtedy tvorili maloroľníci a poľnohospodárski robotníci. Agenti ich lákali ako lacnú pracovnú silu do baní a oceliarní. Po druhej svetovej vojne sa v USA usídľovali aj príslušníci inteligencie. Materinský jazyk si však uchovala iba prvá a čiastočne druhá generácia vysťahovalcov, ktorá sa dorozumievala vo svojich nárečiach. Ďalšie generácie už neovládajú reč predkov.

V súčasnosti je angličtina rokovacím jazykom, okrem niekoľkých slovenských viet na privítanie účastníkov, vo všetkých americko-slovenských spolkoch. "Neznalosť slovenčiny však nie je znakom definitívneho zániku komunity, lebo naďalej prežíva vedomie o slovenskom etnickom pôvode," pripomína v tejto súvislosti Ľubica Bartalská z Generálneho sekretariátu zahraničných Slovákov.

Asimilačný proces amerických Slovákov možno pozorovať aj na poklese počtu slovenských farností. Kým v 30. rokoch minulého storočia ich bolo v USA takmer 300, roku 1987 už len 47. Dnes už len v niekoľkých kostoloch sú bohoslužby po slovensky.

(jc), PRAVDA

obsah | svět - svet