Slováci vo Francúzsku

V dňoch 14. - 17. apríla 2005 sa na základe pozvania Spolku rodákov a priateľov českých zemí a Slovenska (AOTS) uskutočnila pracovná cesta ku krajanom do Francúzska, ktorej sa zúčastnil vtedajší splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov Claude Baláž a Silvia Maláková z Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov.

Počas cesty sa uskutočnila séria stretnutí splnomocnenca vlády SR pre zahraničných Slovákov so zástupcami slovenských krajanských spolkov vo Francúzsku, Imrichom Tóthom, vedúcim Slovenskej katolíckej misie v Paríži, manželmi Manákovcami, predstaviteľmi Spolku francúzsko-slovenského priateľstva, Noailles, pracovným výborom Spolku rodákov a priateľov českých zemí a Slovenska (AOTS) na čele s novým predsedom Danielom Compagnonom . Hlavnou témou pracovných rokovaní bola konkretizácia pomoci Slovenskej republiky krajanskej komunite vo Francúzsku a spolupráce slovenských spolkov vo Francúzsku a Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov.

15. apríla sa uskutočnilo prijatie na pôde veľvyslanectva SR vo Francúzsku Máriou Krásnohorskou, veľvyslankyňou SR vo Francúzsku.

Témou rokovania s pracovným výborom AOTS na pôde spolku boli ďalšie perspektívy činnosti a možnosti rozšírenia spolupráce AOTS a GSZS, diskutovalo sa o úmysle AOTS zriadiť v rámci svojej organizácie informačné centrum v Paríži.

Jedným z bodov programu pracovnej cesty bola otázka starostlivosti o slovenské vojensko - historické pamiatky v Paríži, možnosť a podiel slovenských spolkov vo Francúzsku na ich udržiavaní. Posledný deň bol venovaný stretnutiu s predstaviteľmi FS Nádeje a otázkam spolupráce týkajúcej sa príprav 55. výročia založenia FS Nádeje.

GSZS

obsah | svět - svet