Visegrádska spolupráca stredných škôl

Pražské súkromné gymnázium "Pod Vyšehradem" nielen ponúka výukový program zameraný na jazyky, kultúru a reálie krajín Visegrádskej štvorky, ale iniciovalo aj širokú spoluprácu s vybranými strednými školami z Poľska, Slovenska a Maďarska. S podporou Medzinárodného visegrádskeho fondu sa uskutočňuje pomerne široké spektrum spoločných aktivít. Z tých najzaujímavejších možno spomenúť módnu prehliadku, výstavu a národnú prezentáciu, ktoré sa uskutočnia v decembri v Prahe, spoločné lyžovanie v Jasnej pod Chopkom, divadelnícky workshop, plánovaný na marec budúceho roku opäť do Prahy, spoločné výstavy študentov partnerských škôl v sídle jednej z nich v poľskom Grudziadzi či workshop "Mladí sochári zo srdca Európy", ktorý sa bude konať v Českom stredohorí. "Myslíme si, že takáto spolupráca je pre mladých ľudí veľmi atraktívna a že určite prispeje k vzájomnému spoznávaniu kultúry okolitých národov. To je práve pre mladú generáciu cenný vklad do budúcnosti," povedala na prezentácii projektu v Slovenskom inštitúte v Prahe zástupkyňa Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove Jana Dzedzinová.
(vs)

obsah | svět - svet