Jediná slovenská škola na Spiši

Keď po II. svetovej vojne začali na Spiši a Orave vznikať slovenské školy, zapisovala sa do nich väčšina detí. V nejednej obci bola taká situácia, že poľskú školu navštevovalo len niekoľko žiakov, všetci ostatní chodili do slovenskej. Slovenské školstvo sa však od samého začiatku stretávalo s množstvom problémov. Okrem nepriaznivého vzťahu poľských úradov prejavoval sa najmä nedostatok vhodných školských objektov, učebníc a kvalifikovaných učiteľov. Nič však nedokázalo odradiť krajanských rodičov od zapisovania detí do slovenských škôl.

V školskom roku 1948/49 slovenské školy na Spiši a Orave navštevovalo takmer 2000 detí a v ďalších rokoch ich počet naďalej stúpal. V roku 1950 sa vyučovalo v 32 slovenských školách a 1. septembra 1951 bolo otvorené aj slovenské lýceum v Jablonke. Boli to veľmi ťažké časy pre našu menšinu, ktorá si však dokázala udržať svoju identitu a vybojovať svoje práva. Dnes, aj keď máme demokraciu a o to čo nám patrí, nemusíme krvopotne bojovať, je situácia úplne iná. Prejavuje sa to aj v školstve. Hoci si všetci uvedomujú obrovský význam slovenskej výučby pre udržanie národného ducha medzi krajanmi, jednako počet žiakov navštevujúcich hodiny slovenského jazyka klesá z roka na rok.

Dnes sa už slovenčina v niektorých školách nevyučuje ani ako nepovinný predmet. A škola so slovenským vyučovacím jazykom ostala len jedna - v Novej Belej. Poďme sa jej bližšie pozrieť.

Žiakov ubúda

Belianska základná škola je rozdelená na dve časti - na školu s poľským a slovenským vyučovacím jazykom. Miestni žiaci, ktorých rodičia zapíšu do slovenskej školy, sa na prvom stupni (1. až 3. ročník) učia všetky predmety v slovenskom jazyku (samozrejme okrem hodín poľštiny), kým v druhom stupni (4. - 6. roč.) sa po slovensky učia len niektoré predmety (napr. výtvarnú, telesnú, hudobnú, pracovnú vychovu) a ostatné v poľštine. Slovenčina sa začína vyučovať už od nultej triedy, do ktorej sa v tomto roku prihlásili len dve deti. Verme, že na budúci rok sa ich prihlási viac. Najviac, až 12 žiakov, navštevuje prvý ročník. Vyššie ročníky, kde je menej žiakov, sú spájané. Celkove slovenskú školu navštevuje v tomto školskom roku 42 žiakov a vyučujú ich 5 učitelia. Po ukončení základnej školy sa belianski žiaci môžu slovenčinu ďalej učiť na krempašskom gymnáziu. Bolo by sa však treba zamyslieť, čo robiť, aby žiakov neubúdalo.

"Ťažko povedať, čo treba robiť, aby nám žiakov pribudlo," hovorí zástupca riaditeľa belianskej školy Dominik Surma. "Všetko záleží od rodičov, ktorí si musia uvedomiť význam udržania v obci slovenskej školy. Je však smutné, že niektorí krajanskí rodičia neposielajú svoje deti do slovenskej školy, hoci aj oni ju navštevovali a potom študovali na Slovensku. Rodičia si ani neuvedomujú, že pôsobenie slovenskej školy je pozitívne pre všetkých. Vďaka rozdeleniu školy je v triedach menej žiakov, teda učitelia sa môžu každému z nich viacej venovať. Dokonca aj prostriedky na dvojjazyčnú školu sú väčšie ako na jednojazyčnú."

Treba uznať, že všetko naozaj záleží od rodičov, veď žiaci sú dostatočne motivovaní. Každý rok sa pre nich veľa robí, výlety na Slovensko, tábory, škola v prírode a pod. Ani za slovenské učebnice nemusia platiť.

Zišli by sa nové učebnice

Ako nám povedala učiteľka Anna Krištofeková, žiaci majú k dispozícii dostatočný počet cvičebníc. Sú to dobré didaktické pomôcky, ktoré spracovali naši učitelia a sú prispôsobené miestnym potrebám a podmienkam. Nechýbajú ani učebnice a iné pomôcky. Zišli by sa však už novšie vydania.

"Časť žiakov má k dispozícii učebnice z roku 1989 a časť z 1995, teda z dvoch rôznych období, pričom tie novšie sú čiastočne zmenené," hovorí A. Krištofeková. - Potrebovali by sme teda nové učebnice, aby všetci žiaci mali rovnaké.

Aj knižnica v belianskej škole je dobre zásobená slovenskými knihami, lenže sú to väčšinou knihy zo 70. rokov. Väčšina z nich, samozrejme, nič nestratila na svojej hodnote, avšak žiaci by mali mať kontakt aj s najnovšou slovenskou beletriou. "Bolo by veľmi potrebné doplniť našu knižnicu novými knihami," hovorí D. Surma. "Lenže Slovensko nám už dlhší čas v tomto smere nemôže pomôcť, lebo ich zákony, nedovoľujú posielať knihy do zahraničia."

Je však faktom, že naša stará vlasť by sa mohla viac zaujímať o jedinú slovenskú školu na Spiši. Belianskych žiakov by určite veľmi potešili pravidelné zasielky slovenských detských časopisov. Zišli by sa aj iné učebné pomôcky - vlastivedné videonáhravky či magnetofónové pásky s ľudovou hudbou. "Slovensko nám nepomáha, preto je nám ťažko povzbudzovať deti, aby tam išli študovať," hovorí D. Surma. "Neraz sa stalo, že naši žiaci skončili na Slovensku strednú školu a potom mali problém sa dostať na vysoké školy, takže sa museli vrátiť domov a študovať v Poľsku. Také veci dokážu žiakov odradiť, a môže sa stať, že už nikto nebude chcieť ísť študovať na Slovensko."

Počítač zo Spolku

Treba povedať, že belianski žiaci sa vždy veľmi radi zúčastňujú rôznych súťaží a podujatí organizovaných naším Spolkom a redakciou Života, ako napr. recitačnej či výtvarnej súťaže. Aj náš Spolok doceňuje význam belianskej školy a snaží sa ju podporovať. Vo februári t.r. ÚV SSP venoval škole jeden počítač. Odovzdal ho do rúk riaditeľky ZŠ Lucyny Klukoszowskej a jej zástupcu Dominika Surmu predseda SSP Jozef Čongva. Počítače sú dnes už nevyhnutným zariadením každej školy. Belianska škola mala doteraz štyri počítače. Vďaka nám jej pribudol piaty. To je však ešte vždy málo, veď slovenskú a poľskú časť školy navštevuje spolu takmer 170 žiakov.

"Bolo by potrebné, aby na hodine informatiky každý žiak mohol pracovať s vlastným počítačom," hovorí D. Surma. "Zatiaľ žiaci sedia po dvoch pri jednom počítači. Ideálne by bolo, keby sme ich mali aspoň desať. Chceli by sme tiež byť pripojení k internetu."

Nákup ďalších počítačov si však škola asi zatiaľ nebude môcť dovoliť, lebo prednejšia je jej oprava. V minulom roku sa Beľanom, vďaka pomoci Gminného úradu v Novom Targu, podarilo vymeniť takmer všetky okná. V tomto roku chcú vymeniť strechu, lebo počas dažďov už na mnohých miestach pretekala. Na tento cieľ im už gminný úrad vydelil peniaze. V plánoch sú aj ďalšie práce - výmena ústredného kúrenia, zariadenia tried a pod.

Učia sa hrať

Dúfajme, že Beľania získajú prostriedky na všetky potrebné opravy, aby škola mohla naďalej plniť svoj účel. V tomto roku sa žiaci slovenskej školy učia nielen počty a iné predmety, ale aj hru na ľudových nástrojoch. Školenie mladých hudobníkov zorganizoval náš Spolok. Koná sa každý štvrtok o 16. hodine. Belianskych žiakov učia hrať na husliach a harmonike dvaja inštruktori zo Spišskej Starej Vsi.

"Záujem medzi žiakmi bol obrovský," hovorí D. Surma. "Na začiatku sa ich prihlásilo až 35. Nie každý však má hudobné nadanie, preto postupne niektorí odišli. Som rád, že sa konajú tieto školenia, veď vedieť hrať na husliach či harmonike sa v živote každému zíde. Navyše vďaka tomu môžeme medzi žiakmi vzbudiť záujem o slovenskú školu." Veríme, že v Novej Belej sa nájde dosť talentovaných hudobníkov, vďaka ktorým aj krajanský súbor Spiš bude mať vynikajúcu kapelu.

JÁN BRYJA, ŽIVOT - Mesačník Slovákov v Poľsku

obsah | svět - svet