Slovenskí skauti na celosvetovom podujatí EuroJam

Slovenskí skauti sú súčasťou najväčšieho celosvetového skautského podujatia v Európe za posledných desať rokov.

Na akcii EuroJam 2005 vo Veľkej Británii sa zúčastňuje vyše 10 000 mladých ľudí od 10 do 18 rokov z 57 krajín sveta. Slovenský skauting a Slovensko zastupuje na tejto 12-dňovej akcii 25-členná výprava - 13 skautov zo 113. zboru Modré hory z Bratislavy s dvomi dospelými vedúcimi a 10 členov pracujúcich v medzinárodnom organizačnom tíme podujatia. Slovenská výprava žije v spoločnom subcampe s americkými skautmi z Michiganu, s ktorými dlhé roky spolupracujú. "Je tu pohromade toľko rôznych kultúr a aktivít, že ich v tak krátkom čase ani nie je možné všetky navštíviť. Bude možné z nich čerpať inšpiráciu a energiu ešte mnoho dní po našom návrate," vyhlásil vedúci slovenskej výpravy Martin Benko.

Dobrodružné podujatie sa začalo 29. júla a potrvá do stredy. Ťažisko akcie je situované v Hylands Park neďaleko Londýna, pri mestečku Chelmsford v Essexe. Celé podujatie je prípravou na celosvetové oslavy 100-ročnej existencie skautingu, ktorú bude v roku 2007 tisíckami rôznych aktivít oslavovať 35 miliónov skautiek a skautov na celom svete. V tom istom roku sa uskutoční v Británii na mieste konania EuroJam-u v Hylands Parku v poradí už 21. svetové jamboree 2007, ktorého sa zúčastní 40 tisíc skautiek a skautov.

V rámci EuroJam-u sa napríklad konajú aktivity pod názvom Euroville. V piatich "európskych dedinách" prezentovali zúčastnené krajiny typické hry a činnosti pre danú krajinu. Aktivity boli rozdelené na oblasti veda a technika, umenie, kultúra, tvorivosť, tradičné športy a hry, globálne otázky, pričom každá z nich ponúkala niečo nové. "Stalo sa tradíciou, že skauti si na podujatia tohto druhu prinášajú so sebou typické aktivity a tradície zo svojich krajín a prezentujú ich ostatným účastníkom. Napríklad fínski skauti postavili saunu, Portugalci učia, ako spraviť maľované dlaždice, skauti z Turecka pomáhajú vyrobiť farebné obrazce na baliaci papier svojou zvláštnou technikou, nemeckí skauti so sebou dokonca priniesli planetárium. Estónski skauti pripravili tradičnú zábavku z minulosti, ktorá sa volá Žena v ruksaku, ktorej cieľom bolo preniesť na chrbte živého partnera po dráhe plnej prekážok," predstavil akcie Benko. Ako informoval, účastníci si mohli vo workshopoch slovenských skautov vyskúšať tradičné slovenské ľudové remeslá ako napríklad drôtikovanie, vyrábanie šúpolienok, maľovanie kraslíc či zatancovať si ľudové tance a spoznávať slovenskú históriu formou hry. Slovenskí skauti zároveň prezentujú Slovensko vo veľkom informačnom stane medzi ostatnými krajinami, kde podávajú informácie o kultúre, spoločnosti, možnostiach turistiky a slovenskom skautingu.

SME

obsah | svět - svet