Nový honorární konzulát v seychelské Victorii

Ministerstvo zahraničí České republiky oznámilo, že ČR bude mít další zahraniční zastoupení ve formě honorárního konzulátu. Zhruba v polovině listopadu byl otevřen ve Viktorii, metropoli Seychelské republiky. Honorárním koznulem se tam stal dr. Jiří Panovský. Kontaktní adresa je: Dr. Jiří Panovský, Honorární konzul ČR ve Viktorii, P. O. Box 52, Victoria-Mahé, Seychelles.

telefonní spojení je na čísle: 00248-388000 linka 8282 , faxové spojení: 00248-242254

e-mail spojení: gpanovsky@hotmail.com

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | svět - svet