Setkání českých krajanů v Encarnación

V sobotu 3. května 2003 se konalo slavnostní setkání Čechů a jejich potomků na jihu Paraguaye. Organizace se ujal významný místní občan pan Juan Carlos Hrase von Bargen, potomek Čechů a bývalý paraguayský diplomat. Přítomní krajané byli převážně členové nedávno vzniklého spolku Asociación de Inmigrantes Eslavos y Descedientes (Spolek slovanských přistěhovalců a potomků) z Coronel Bogado, ale i potomci Čechů z města Encarnación a Carmen del Paraná. Setkání se zúčastnil také náměstek ministra zahraničí Marcos Martínez Mendieta a oficiální představitelé provincie a města, starosta Encarnación, předseda provinčního parlamentu a poslanci paraguayského parlamentu z této oblasti. Za velvyslanectví byla přítomna velvyslankyně ČR E. Hrdá a referentka konzulárního úseku velvyslanectví D. Plocková, za krajanský spolek jeho předseda J. Masek a R. Marek za krajany z Carmen del Paraná.

Po úvodních projevech hostitele a dalších významných hostů vyjádřili především mladí krajané velký zájem o výuku češtiny a stipendijní studia v ČR. Zástupci spolku informovali o svých aktivitách, schůzkách a účastech na místních slavnostech.

O setkání informovaly ve svých společenských rubrikách místní deníky a lokální televizní stanice odvysílala krátký pořad natočený během večera.

V neděli 4. května provedli krajané zástupkyně velvyslanectví po místech prvního českého osídlení v oblasti. Jedním z prvních Čechů, kteří se usadili v Encarnación již v roce 1914, byl dědeček pana Hraseho. Další krajané přicházeli z Čech, Moravy a z volyňské oblasti především na konci 20. a počátkem 30. let minulého století. Šlo především o zemědělce, kteří se zasloužili o kultivaci místní krajiny. Zástupkyně velvyslanectví si prohlédly místo, kde býval Československý klub v Carmen del Paraná a navštívily i nejstarší Češku, které bylo letos 87 let. Krajané dále informovali o aktivitách bývalého spolku, o divadle i o fungování české školy. Požádali o více materiálů pro výuku češtiny a přislíbili, že se pokusí získat archivní materiály a sepíší historii tohoto osídlení.

MZV ČR

obsah | svět - svet