Sestra Silvie Vošahlíková oslavila 100. narozeniny

Ve Villa Domitilla v Monte Porzio Catone nedaleko Říma se konala velká oslava. Sestra Silvie Vošahlíková ze Školských sester řádu sv. Františka oslavila 2. září 2005 nádherné sté narozeniny. Mezi těmi, kteří jí přišli blahopřát, byli i kardinál Tomáš Špidlík a zástupce velvyslance ČR v Itálii Josef Brož.

Sestra Silvie, narozená 2. září 1905 v Praze, přijala kromě blahopřání i Pamětní medaili Ministerstva zahraničních věcí ČR jako uznání za výjimečný přínos ve výchově a vzdělávání několika generací, a to jak v rodné zemi, tak v Itálii, kde pracovala a kde žije již šest desetiletí.

Náboženský institut pro výchovu a vyučování mladých dívek - Kongregace školských sester řádu sv. Františka - byl založen v roce 1843 ve Štýrském Hradci v Rakousku. Roku 1888 byla v Čechách zřízena samostatná větev Kongregace. V roce 1927 se její pozornost obrátila také na jih - do Itálie - a první sestry odjely do Říma.

Jednou z myšlenek bylo zřídit školu pro děti československých diplomatů v Římě. Bohužel uskutečnění tohoto plánu nepřála politická situace po 1. a zvláště po 2. světové válce. Od 40. let však sestry v Římě, kam byla přeložena generální správa Kongregace, začaly vykonávat své poslání v oblasti výchovy a pečovatelství. V současné době mají sestry v Římě generalát, nemocnici a dům pro seniory. Kongregace působí v téměř desítce zemí, včetně ČR.

velvyslanectví ČR v Itálii

obsah | svět - svet