EK uľahčí SR a ČR čerpanie peňazí z programu SAPARD

Európska komisia včera navrhla, aby sa pre Slovensko a Českú republiku zvýhodnili podmienky čerpania prostriedkov z predvstupového programu SAPARD, čo má obom krajinám uľahčiť odstraňovanie následkov augustových povodní.

Komisia zároveň predložila podrobný návrh nariadenia o vytvorení osobitného fondu na odstraňovanie následkov prírodných katastrof, tzv. Fondu solidarity, vrátane podmienok čerpania peňazí z neho. EK navrhuje, aby sa podiel verejných financií pre Slovensko a ČR zvýšil pri projektoch programu SAPARD z doterajších 50 na 75 percent a príspevok EÚ na financovanie týchto projektov zo 75 na 85 percent. Predvstupový program SAPARD je určený na podporu poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja.

EK tiež navrhla konkrétne podmienky čerpania peňazí z Fondu solidarity, v ktorom by už tento rok malo byť najmenej pol miliardy eur, a od budúceho roka jedna miliarda. Peniaze budú určené na rýchlu pomoc regiónom postihnutým veľkými prírodnými, ekologickými či technologickými katastrofami. Za také navrhuje komisia považovať pohromy, ktoré spôsobia škodu nad jednu miliardu eur alebo presahujúcu 0,5 percenta hrubého domáceho produktu danej krajiny.

Aj návrh na vytvorenie fondu solidarity musia ešte schváliť členské štáty a EP, v ktorých rukách je tiež rozhodnutie o jeho rozpočte.

(r)

obsah | svět - svet