Británie navrhla rozpočet, méně pro nové země

Velká Británie navrhla v pondělí v Londýně rozpočet Evropské unie pro roky 2007 - 2013. Podle tohoto návrhu by nové země unie, tedy i ČR, měly dostat o deset procent menší pomoc. Londýn se v návrhu vzdává osmi miliard eur ze své slevy z odvodů do společné pokladny unie. Předseda Evropské komise José Barroso návrh odmítl jako nepřijatelný.

Návrh je podle Barrosa minimalistický a nevhodný pro silnou a rozšiřující se Evropskou unii. Není prý rovněž spravedlivý vůči desítce nových členů EU. V dalších dnech budou nutná jednání, která by rozpočet upravila do přijatelné podoby, uvedl Barroso. "Je to rozpočet pro mini-Evropu, ne pro Evropu, která chce být silná, otevřená a konkurenceschopná. A to není s tímto návrhem možné... jednoduše není realistický," řekl Barroso.

Paroubek: je třeba to zvážit

Podle českého premiéra Jiřího Paroubka by se měl britský návrh rozpočtu Evropské unie "minimálně velmi dobře zvážit". Návrh, který podstatně snižuje pomoc deseti novým členům unie, není jen nevýhodný a navíc uvolňuje pravidla pro čerpání této pomoci, řekl Paroubek.

Podle návrhu Británie by ČR ztratila asi dvě miliardy ze zhruba 25 miliard, se kterými mohla počítat podle lucemburského návrhu. Britský návrh také obsahuje ústupek v podobě mírného zvýšení britského odvodu do bruselské pokladny.

EU by měla podle britského návrhu v letech 2007-13 hospodařit s 1,03 procenta hrubého národního důchodu (HND) členských zemí, tedy s 846,7 miliardy eur. Je to o 0,3 procenta HND, tedy asi o 25 miliard eur méně, než navrhoval v červnu tehdejší předseda EU Lucembursko.

Nárok nových členských států na financování projektů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti podle britského návrhu poklesne o 14 miliard eur. O dalších sedm miliard budou seškrtány dotace na rozvoj venkova pro 15 starých členských zemí.

Jako kompenzaci nabízí Londýn lepší podmínky pro čerpání prostředků ze zmíněných fondů pro nováčky - lhůta pro realizaci projektů financovaných z fondů EU bude do roku 2010 čtyřletá a nikoli tříletá, jak se dosud navrhovalo. Příspěvek na projekty z národních prostředků poklesne z dosavadních 20 na 15 procent u projektů zajišťovaných ze strukturálních fondů.

Tyto ústupky vycházejí jasně vstříc přáním zemí jako ČR, včetně explicitní zmínky o použitelnosti evropských peněz na rekonstrukci bytového fondu. Obsahují také nabídku, aby z peněz EU byla v nových zemích hrazena daň z přidané hodnoty u projektů, které spolufinancují veřejné orgány (stát, regiony, obce).

Prouza: nevyrovnaný návrh nepodpoříme

Česká republika by nepodporovala dosažení dohody o sedmiletém rozpočtu EU na roky 2007 až 2013 v případě, pokud bude ujednání nerovnoměrně dopadat na nové členské země. Na dnešní konferenci Nový evropský rozpočet a budoucnost společných politik to řekl náměstek ministra financí Tomáš Prouza. "Kompromis ano, ale jeho rozložení musí být vyvážené," prohlásil.

Pro Česko je nepřekonatelná hranice, kdy by snižování rozpočtu ohrozilo politiku soudržnosti, zdůraznil krátce před tím, než Británie v Londýně předložila návrh sedmiletého rozpočtu EU.

Poláci proti

Pro polského premiéra Kazimierze Marcinkiewicze je britský návrh nepřijatelný.Rovněž maďarského premiéra Ference Gyurcsányho návrh zklamal, protože udržuje rozdíly mezi starými a novými členy unie. Nadšená není ani Francie, které se nelíbí navrhovaná podoba slevy z britského příspěvku do pokladny EU.

Lucemburský premiér Jean-Claude Juncker, jehož země v červnu navrhovala předcházející vyšší rozpočet, řekl, že unie by mohla na základě britského návrhu dosáhnout shody o rozpočtu, pokud se jí podaří získat podporu ve východní Evropě.

ČTK

obsah | svět - svet