Seminár v USA o slovenských Rómoch

Výsledky štúdie Chudoba a sociálne postavenie Rómov na Slovensku boli 22. 4. 2002 predmetom diskusie odborných kruhov vo Washingtone, ktorú pripravila Svetová banka. Štúdia sledovala život rómskych komunít za ostatné dva roky. Zistenia prišli svojimi názormi obohatiť aj odborníci zo Slovenska zastupujúci vládu, mimovládne organizácie a rómsku komunitu. Na podujatí sa zúčastnil aj riaditeľ Svetovej banky pre Českú republiku, Maďarsko, Moldavsko a Slovenskú republiku Roger Grawne a podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Slovenska časť odborníkov uvádzala, že napriek tomu, že sa v posledných rokoch enormne zvýšilo úsilie pozdvihnúť sociálne postavenie Rómov, zlepšiť školstvo a zdravotníctvo, pokrok sa dostavuje iba veľmi pomaly. Dôvodov je celý rad: od roztrieštenosti pomoci, cez nedostatok financií až po donedávna nedostatočnú koncepčnosť. Celkové zlepšenie postavenia Rómov na Slovensku možno očakávať až o niekoľko desaťročí zhodli sa prítomní odborníci. Štúdia Svetovej banky o slovenských Rómoch sa venuje sociálnym podmienkam ich života, vrátane bývania, zdravotného stavu, výživy, vzdelanostnej úrovni, zamestnanosti, sociálnej pomoci či sociálneho vylúčenia. Konštatuje, že aj napriek významu rómskej problematiky v zahraničnej, domácej či regionálnej politike, existuje zatiaľ málo odborných publikácií a informácií v tejto oblasti. Zároveň navrhuje opatrenia zamerané na pomoc rómskej populácii.

Prieskum uskutočnila Svetová banka v spolupráci s nadáciami S.P.A.C.E., INEKO a Nadáciou otvorenej spoločnosti.

Iveta Radičová koordinátorka tímu, ktorý štúdiu pripravil informovala asi 40 odborníkov, že hlavným cieľom štúdie bolo poukázať na mnohorozmernosť problému a aj na to, že má nadnárodnú dimenziu. Preto, ako sa zhodli odborníci na pondelňajšom rokovaní, Slovensko ak bude vo svojej snahe osamotené, nebude môcť problém vyriešiť. To, že sa do riešenia zainteresovala Svetová banka umocňuje potrebu medzinárodnej kooperácia. Slovensko už vie popísať problémy a takáto diagnostika mu umožní nájsť aj správne riešenia, zhodli sa prítomní. Podľa výskumu v protiklade k situácii Rómov žijúcich v ostatných krajinách strednej a východnej Európy, na Slovensku žije väčšina Rómov v osadách a na perifériách dedín a miest. Počas posledného desaťročia počet Rómov žijúcich v osadách rapídne stúpal, keďže mnohí Rómovia sa navracali do pôvodných osád kvôli dostupnosti lacnejšieho bývania. Slovenskí Rómovia sa z viacerých dôvodov stali najväčšími obeťami procesu transformácie od plánovanej ekonomiky k trhovej. V SR žije jedna z najpočetnejších rómskych menšín v Európe. Podľa neoficiálnych odhadov, uvádza štúdia Svetovej banky, žije na Slovensku približne od 420 000 do 500 000 Rómov, čo predstavuje 8 až 10 percent celkového obyvateľstva.

Prítomní skonštatovali, že za ostatné dva roky Slovensko odštartovalo niektoré programy, ktoré rómskej komunite môžu pomôcť, nielen z krátkodobého, no aj dlhodobého pohľadu. Splnomocnenkyňa vlády SR pre otázky rómskej menšiny Klára Orgovánová uviedla, že hoci budúca vláda môže mať iné predstavy o riešení problému Rómov, verí, že programy, ktoré teraz jej úrad pripravuje, sa stanú súčasťou budúceho rozpočtu a niektoré navrhované riešenia preberie aj nový kabinet.

Súčasťou pondelňajšieho podujatia na pôde Svetovej banky vo Washingtone bola výstava i kresieb rómskych detí z Jaroviec.

PRAVDA

obsah | svět - svet