Evropské romské středisko si stěžuje na Česko

Evropské středisko pro práva Romů (ERRC) se sídlem v Budapešti ostře kritizovalo situaci Romů v ČR, kteří prý čelí diskriminaci. ERRC zaslalo stanovisko k situaci českých Romů Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva, který v úterý a ve středu jednal o tom, jak ČR vyhověla standardům Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

Podle ERRC, jehož dosavadní stanoviska k ČR se vyznačovala ostrou kritikou a silným výrazivem, chybí v Česku politická vůle ke změně situace Romů k lepšímu. Nejnápadnější je prý absence adekvátních legislativních opatření k boji proti rasové diskriminaci, takže její oběti se nemohou dovolat nápravy a odškodnění. Ve stanovisku se pak uvádějí jednotlivé projevy diskriminace Romů: sedmkrát vyšší nezaměstnanost, než je celostátní průměr, údajná segregace a diskriminace ve školském systému a diskriminace na trhu práce.

(r)

obsah | svět - svet