Novinky vo Výskumnom ústave Slovákov v Maďarsku

Táto ustanovizeň má od 27. marca novú riaditeľku i koncepciu. V tento deň sa v budapeštianskom sídle najvyššieho voleného orgánu našich Slovákov konalo zasadnutie Valného zhromaždenia CELOŠTÁTNEJ SLOVENSKEJ SAMOSPRÁVY (VZ CSS). V úvodnej časti rokovania 53-členného zboru, ktoré viedol predseda samosprávy Ján Fuzik, prítomní po úspešnom konkurznom konaní a na základe odporúčania Predsedníctva CSS jednohlasne zvolili za vedúcu békeščabianskeho Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) Alžbetu Uhrinovú-Hornokovú.

Nová riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku sa narodila v Békešskej Čabe. Po ukončení Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - kde študovala slovenčinu a maďarčinu - študovala filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Lóránda Eötvösa v Budapešti, kde získala titul PhD.

Už po ukončení štúdií v Bratislave začala pracovať v békeščabianskom slovenskom gymnáziu, päť rokov stála aj na čele tejto ustanovizne. Vyučuje na vysokej škole v Békešskej Čabe. V rokoch 1994-1998 bola členkou slovenskej samosprávy svojho rodného mesta, bola členkou Celoštátnej slovenskej samosprávy a stála na čele jej školského výboru.

Hlavnou bádateľskou oblasťou A. Uhrinovej-Hornokovej je používanie slovenského jazyka v Maďarsku, ale zaujíma ju aj slovenské národnostné školstvo a súčasnosť našej menšiny. Výsledky vedecko-výskumnej práce publikovala v slovenských a maďarských vedeckých časopisoch. "Mienim pokračovať v doterajšej úspešnej činnosti Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, pracovať v duchu jeho zakladajúcej listiny, stanov a podľa návrhov Vedeckej rady VÚSM. Mojím cieľom je ďalej posilniť odborné uznanie vedeckovýskumného pracoviska v Maďarsku a na Slovensku, ďalej stabilizovať a modernizovať podmienky práce," napísala Alžbeta Uhrinová-Hornoková v novej koncepcii ústavu, ktorý sa venuje vedecko-výskumnej, vydavateľskej vedecko-populárnej činnosti.

Vo Výskumnom ústave Slovákov v Maďarsku sa v tomto roku začal nový program, zameraný na výpovede ľudí o svojom živote. Práca sa rozbehne na Dolnej zemi a v blízkej budúcnosti budú do nej zapojené aj ďalšie regióny. Vedúci projektu dr. Ondrej Krupa na pracovnej porade v sídle ústavu v rámci krátkej prednášky informoval o tematických okruhoch, metodických postupoch a odborných publikáciách. Pri tejto príležitosti boli skonkretizované úlohy pre bádateľov, zapojených do výskumu.

Výskumný program je vypracovaný do konca roka 2003. Keďže ide o populárnu tému, o publikáciu iste prejaví záujem aj širšia verejnosť v Maďarsku, na Slovensku i medzi krajanmi v iných kútoch sveta.

(hl), (ef), (aki), (r)

obsah | svět - svet